Zonen van Jacob

De zonen van Jacob

De eerwaardige Abraham, is samen met zijn kinderen en enkele aanhangers, verhuist naar Palestina, met de oude naam Kanaan. Abraham en Lot en enkele aanhangers waren gevestigd in de omgeving van Palestina, wat nu Hebron heet.

Volk van Kanaan ( dus Palestina ), had een traditie dat afgoden dienden, nog voordat Abraham daar was. Abraham heeft de volk geroepen om het afgoden te vermijden, en te geloven in de Enige Allemachtige Allah. Volgens de bronnen heeft Abraham Ismael , een van zijn zonen in de omgeving van Mekka gevestigd en zijn zoon Isaac bleef in Kanaan. Dit staat ook in Koran vermeld, dat Abraham een van zijn zonen in Mekka heeft gevestigd.
“”Onze Heer, ik heb sommige van mijn kinderen in een onvruchtbaar dal dicht bij Uw heilig huis (de Kabah) gevestigd, onze Heer, opdat zij het gebed mogen houden. Stem het hart der mensen gunstig voor hen en voorzie hen van vruchten opdat zij dankbaar mogen zijn.”( soera Ibrahiem verz 37)
Echter, later is de zoon van de eerwaardige Isaac, de eerwaardige Jacob, verhuist naar Egypte. Na de gevangenschap van eerwaardige Jozef, hadden de zonen van Jacob een tijdje in rust en vrede geleefd toen hij de leiding had van de schatkist van het rijk.

Echter, de situatie van de zonen van Jacob werden na een tijdje veranderd in Egypte. Ze werden onder groot druk gezet door de regime van Farao. In deze tijd kreeg Mozes van Allah de Profeetschap en werd hem bevolen dat de zonen van Jacob Egypte moesten verlaten. Mozes ging naar Farao om te vertellen dat hij de afwijkende geloof moest verlaten en zo tot Allah te dienen en dat hij samen met de Israëlieten weg wilde. Farao was een tirannie met handen vol bloed en liet de zonen van Jacob als een slaaf zware werken doen. Hij bevool dat alle Israëlische jongens gedood moesten worden. Zulk tirannieke handelingen duurde voort. Als een vijand gaf hij een antwoord tegen Mozes, nog erger en zei;’ als gelovigen in Mozes, dit geloof niet zouden verlaten, werden ze bedreigd dat ze dan kruisgewijs met handen en voeten zullen worden gesneden.’

Ondanks dat Farao geen toestemming gaf, verlieten Mozes en de dus de zonen van Jaboc Egypte met de wil en de wonderen van Allah. Israëlieten vestigden in Sinai schiereiland en in het oosten van de omgeving Kanaan. In de Koran staat dat Mozes de zonen van Jaob ( Israëlieten)  bevool naar de omgeving van Kanaan te gaan als volgt vermeld;” “O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat Allah voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.”( soera al Maidah vers 21).

Na Mozes, leefden de stammen van Israel in de omgeving Kanaan, dus in Palestina.
Profeet David regeerde de Israëlische stammen en vormde een machtige koninkrijk. In de periode van zijn zoon Salomon, strekte de grenzen van de rijk van zuidelijke deel van de Nijl tot aan de rivier Eufraat ten noorden van Syrië. De Israëlische Koninkrijk leefde, vooral met zijn architectuur, in een glorieuze periode. In Jeruzalem werd een praal van een paleis gebouwd( een tempel ) in opdracht van de profeet Solomon. Na de sterfte van Solomon, verzond Allah diverse profeten voor de zonen van Jacob, maar in meeste gevallen luisterden de Israëlieten niet naar deze profeten en werden zo opstandig tegen Allah en meerdere malen hebben ze profeten gedood en uiteindelijk werden ze verspreid.

Het gevolg van deze verslechtering leidde tot een verdeling van de Israëlische Koninkrijk, vervolgens werd het overheerst door de afgod dienende koninkrijken. De Israëlische stammen werden tot slavernij/ knechten gedwongen. De grootste afgod dienende Koninkrijk die Palestina overheerste, was de Romeinse afgod dienende Koninkrijk.

Eerwaardige Jezus kwam in de periode toen Palestina onder gezag werd geleid door de Romeinse koninkrijk en riep de zonen van Jacob nogmaals toe dat ze hun arrogantie en bijgeloof en opstandige gedrag moesten verlaten en het geloof van Allah te leven. Zeer weinig onder de zonen van Jacob ( Joden ) geloofden in hem. De grootste deel van de Israëlieten hield vol om te ontkennen. Na de sterfte van Jezus werden na een tijdje alle Joden door Romeinen uit Palestina verdreven.

Joden hebben in Europa ook geen plek kunnen krijgen. Ze werden in Duitsland uitgeroeid. Daarvoor werden ze in Spanje ook verdreven en sommige Joden kwamen in Istanbul te wonen met toestemming van de toenmalige leider van de Ottomaanse rijk.
Na de tweede wereldoorlog hebben de Joden samen met de Europeaanse leiders plannen gemaakt om alsnog Palestina te bezetten. Vervolgens hebben ze de staat Israel opgericht.
Vandaag de dag, sinds het oprichten van de staat Israel, wordt dagelijks bloed vergoten.
Echter, dit was niet de eerste keer dat ze zulke gruwelijke daden verrichtten.
Ze hadden de Tora zodanig verdraaid en toevoegingen aangedaan in voordeel van de Israëlieten.

Zoals jullie ook verder zullen lezen, was het niks anders dan een straf dat opgelegd is door de Ware Enige God Allah wegens slechte handelingen door de zonen van Jacob (Israëlieten) .
Maar dit ontkennen ze. In de Koran vermeld Allah dat ze dit ook ontkennen, zoals ze vele malen dingen hebben ontkend, is het ontkennen van een straf heel gewoon voor hun.

Allah is Barmhartig en Genadevol.