Zionisme

Zionisme

Zionisme verklaart de definitie  ‘gekozen volk’ en het ‘beloofde land’ met een racistische en nationalistische oogopslag. Vanuit dit standpunt wordt beweerd dat iedereen die afstamt van de Joden ‘gekozen zijn ’en het ‘beloofde’ land  mag bezitten.
In de ogen van Allah is de ras niet belangrijk , wat  voor Allah wel belangrijk is, is de oprechte geloofsovertuiging.
Volgens Allah is diegenen gekozen die de geloofsleer volgt van Abraham, rassen en stammen is hierbij onbelangrijk.

Dit wordt in de Koran ook benadrukt;’ 68. Voorzeker, zij die Abraham het dichtst nabijkomen, zijn degenen, die hem volgen; en deze profeet en de gelovigen; en Allah is de Vriend der gelovigen.”
Deze verz laat heel duidelijk zien aan wie Allah waarde hecht.

Abraham was een waardevolle dienaar van Allah en daarom noemt Allah hem “een intieme betrouwbare vriend”
Allah hecht waarde aan mensen die geloofsleer Islam ( de gosdsdienst van Abraham ) daadwerkelijk op een juiste en oprechte manier uitvoeren.
Is dit voor de Joden van toepassing?

Nadat de Joden geen land meer hadden werden ze geneigd een organisatie op te richten en deze organisatie heet dan Zionisme.
Tijdens Congres In 1942 eisten de Joden een eigen land en in 1968 hadden ze het land ingepikt nadat ze enige gronden gekocht te hebben van de toenmalige grondbezitters met behulp van de vele Europese meesters.

De standpunt van Zionisme is de Talmoed.
Zionisme, Masonisme en Talmoed is een compleet pakket. In de Masonisme zit de Kabbaleer, Kabbaleer zit weer ingeboord in de Talmoed en deels in de Tenach

De uitgangspunt van de zionisme is, samen met Masonische leiders, de leiding oppakken van de rijkste mannen in de wereld. Dit betekent dat deze leiders de wereld min of meer willen heersen. Dit moet gebeuren volgens de Joden, met goedheid of slechtheid, dit maakt voor hun niks uit.

De problemen gaande in Palestina is de uitgangspunt van de Zionisme. Ze willen hoe dan ook dit land uitbreiden omdat ze denken dat dit door God beloofd is, het land Kanaan.
Maar ze begrijpen nog steeds niet dat ze bestraft zijn en dat de verbond verbroken is.
Eigenlijk weten ze het wel, maar door hebzucht en de wereldse belangen zijn ze blind om te zien en doof om de waarheid te horen.
In deze wereld kunnen ze veel bezitten, maar in de hiernamaals zullen ze verantwoording moeten afleggen, en dan moeten ze maar kijken of ze nog steeds gelijk hebben. Allah is geen leugenaar. Allah is niet die god die alles toestaat waarbij ze alles mogen doen.

Het is van belang te weten, dat de Joden wat ze nu aan het doen zijn erg veel spijt zullen krijgen in de hiernamaals. Allemachtig Allah is barmhartig en genadevol, maar is tevens genadeloos en onbarmhartig tegen de belasteraars, ontkenners, bedriegers, moordenaars en noem maar op.

Hij zal ze hevig eeuwig pijn doen, ze zullen smeken om vrijgelaat te willen worden, maar het zal laat zijn.
Er zijn Zoveel profeten gezonden maar ze trokken zich nergens van aan, en willen ze nu opeens spijt betuigen? Wie zal dit geloven?
Stel dat Allah ze vergeeft,  wie kan garanderen dat ze dezelfde fout niet zullen doen?

Het zal verstandig zijn om tot God Allah intensief berouw te doen want er is verder geen andere weg.
Wanneer zij in deze wereld met hart en ziel om vergiffenis vragen en onderwerpen aan Allah, dus de godsdienst/ religie van Allah met vol verstand in praktijk brengen, dan zal Allah hun zeker vergeven. Want omdat Allah Barmhartigheid en Genadevol is, wilt Allah dat de niet gelovigen de Islam binnen treden en zo de kans krijgen alsnog tot Allah te kunnen dienen.

Allah is Almachtig, Alles horend en Alles ziend. Hij is Alleswetend.

Allah is Barmhartig en Genadevol.