Tawhied( eenheid)

Tawhid ( eenheid )

Woordelijke betekenis; eenwording, eenheid.
In de Islamitische term; erin geloven en accepteren dat God Allah bestaat en een is, dat alle bevoegdheden van zijn eigenschappen tot zichzelf is verzameld, dat er geen gelijksoortigheid is met Hem. Deze informatie en geloof wordt bondig aangeduid met “er is geen andere God dan Allah”. Daarom wordt deze zin ook wel de ” eenheid” spraak genoemd ( spraak van Tawhid ). God Allah dient in alle opzichten als ‘een’ genomen te worden. Diegene die de inhoud van deze spraak weten en hierin geloven worden intieme gelovigen in eenheid van Allah genoemd.
Tawhid; dat Allah een is als persoonlijkheid, met zijn handelingen, met zijn eigenschappen, met zijn bestuursrecht, Heerschappij en soevereiniteit (bevoegdheid tot uitoefening van publiekrechtelijk gezag ) en al het bidden tot Hem gedaan dient te worden.
Allemachtige Allah, heeft profeten verzonden om de gemeenschap waarin ze leven als eerste uit te nodigen tot de eenheid van Allah;” En Wij zonden geen boodschapper voor u zonder hem te openbaren: “Voorzeker er is geen God buiten Mij, aanbidt derhalve Mij alleen.”( el anbiyaa 25 ).
Het kennen van de goddelijkheden van Almachtige Allah, is zijn eenheid bevestigen en niks vereenzelvigen of gemeenschappelijks toeschrijven aan Allah. Dit was de eerste uitnodiging van alle profeten. Want Tawhid, is het begin van het zich bevinden op de juiste pad en is de eerste stap tot het geloven in de enige God Allah.
Tawhid is gebaseerd op 3 basissen, te weten;
-Heerser ( Rabb ) als eenheid; dat Allah de schepper, de bezitter van alles, die doodt laat gaan, leven geeft, die tot leven wekt, eten geeft, de bestuurder is, die kwaad en nuttigs geeft, gehoor geeft aan smeekgebed.
-Goddelijke eenheid; het erin geloven dat Allah het recht heeft dat aangebeden dient te worden. Geen enkel aanbidding, ook al is het heel weinig, niet anders dan Allah gedaan dient te worden. Bevoegd tot wetgeving alleen maar dan alleen aan Allah gegeven dient te worden. Heidense Mekka in de tijd van Rasulullah, waren tegen deze vorm van Tawhid.
-Persoonlijke Eigenschappen als eenheid; zoals Allah zich vermeld in Koran met de eigenschappen;
1-dat hij bestaat,
2- geen begin heeft gehad, er altijd bestond,
3- eeuwig is
4- dat Hij een is, geen gemeenschappelijks voert of vereenzelvigd met iets.
5- het voortbestaan van Hemzelf, dat hij niet is ontstaan met behulp van anderen,
6- zijn persoonlijke eigenschappen lijken niet op de eigenschappen van de wezens, is ongelijksoortig.
Koranische verzen;
“Zeg: “Allah is de Enige.
Allah is zichzelf genoeg ( heeft nergens behoefte aan, alles heeft behoefte aan Hem )
Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.
En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.” ( soera al ihlaas 112 )