Huilende Pastoor

Huilende Pastoor

Een vraag aan pastoor waardoor hij huilde

Met de vraag “wat is de waarheid” is de Italiaanse meisje Eliza op speurtocht gegaan,  is ze tot Islam getreden 3.5 jaar geleden toen ze een interessante droom kreeg. Eliza is nu nog meer gelukkig want haar  moeder is ook moslim geworden.

“Nadat de pastoor naar haar vragen geluisterd had begon hij stilletjes te huilen. Tegen mij zei hij “al jarenlang heb ik mijn twijfels over de drie-eenheid. Volgens mij zit je op de goede spoor. Ga door met het onderzoeken naar Islam.”

In het plaats Katolika in Italie geboren Italiaanse meisje Eliza, is op zoektocht geraakt vanwege  zijn nieuwsgierigheid in de filosofie tijdens haar Universitaire jaren met de vraag “wat is de waarheid.”
Het verloop met veel interessante gebeurtenissen,  is dit 3.5 jaar geleden nadat zij een droom  zag, beëindigd met het betreden tot de Islam in Egypte. Momenteel krijgt mevrouw Rahme wat voorheen Elize heette,  Arabische les in Sam Syrië. Mevrouw Rahme is tegenwoordig uitermate gelukkig.  De reden is dat haar moeder, net als zij, moslim is geworden .   We heten mevrouw Rahme en haar lieve moeder van harte welkom.
De definities van mevrouw Rahme betreffende rechten van mannen met  4 vrouwen in de Islam, vrouwen volgens de Islam en de situatie met betrekking tot de moslims die in Europa leven.

-Voordat je moslim werd, had je dan enige interesse in diverse godsdienst? Hoe beschrijft u uzelf?
Tot  eind middelbare school had ik nauwelijks interesse in godsdiensten. Want ik liep niet achter de waarheden aan. Laatste jaar in de middelbare school begon interesse te tonen voor gedachtelijke en religieuze stromingen. Vanwege mijn interesse in de filosofie heb ik me in Verona Universiteit laten inschrijven  ben ik begonnen met het lezen van filosofie en onderzoeken naar de waarheid.
In begin heb ik me vooral druk bezig gehouden met het lezen van  geschiedenis van de gedachtelijke stromingen waaruit  filosofie  is ontstaan.  Later ben ik begonnen met het lezen van de bijbel en bovendien ging ik 2 tot 3 keer naar de kerk om de prediken van de pastoors bij te wonen. Bijbel was nog meer indrukwekkender dan de gedachtelijke stromingen  en heb besloten om een goede Christen te zijn.

-Van wat  in de bijbel was je meer onder de indruk? Kun je wat voorbeelden noemen?

In de 2e jaars Universiteit, toen we de geschiedenis van de religiën  les volgde, kwam een leraar die veel Islamitische had bezocht. Leraar geloofde in geen enkele godsdienst maar vertelde ons wat hij allemaal had waargenomen.  Bij zijn bezoek in de Islamitische landen werd onze leraar onder de indruk door 2 dingen. De eerste was de Azan en de andere was de Ramadan waarbij de meeste mensen op dezelfde moment vastten. Azan gaf onze leraar veel enthousiasme en telkens wanneer hij Azan hoorde voelde hij een rust in zijn hart.
De positieve interesse die ik hoorde over de Islam waren alleen maar deze. Maar ik hield de negatie nieuws over de Islam  van de Italiaanse media die ze regelmatig deden, goed in de gaten. De Italiaanse media liet de Islam zien als een vrouwen onderdrukkers, een terreur en een godsdienst van onwetenden.

-Ondanks dat de Italiaanse media negatieve uitzendingen deed over Islam, hoe ben je in de Islam geïnteresseerd geraakt?

In 2e jaar  universiteit begon ik interesse te tonen in de Islam. Op school vroeg een leraar aan mij om een proefstuk te maken over de Israëlieten.  Tijdens het maken van deze proefstuk merkte ik de Koran in de kast van mijn moeder.  Ik was benieuwd hoe de Koran over de Israelieten schreef en dacht bij mezelf dat het nuttig zal zijn bij het maken van deze proefstuk om gebruik te maken van Koran. Ik las enkele delen in de Koran en de Koran begon voor mij interessant te worden.  Toen ik in begin Koran las zag ik dat sommige delen veel leken op de Bijbel.  Maar de beslissingen met betrekking tot de mens en het leven  was Koran meer waarheid biedende dan de Bijbel. De verzen betreffende het vergaan van de wereld hebben mij erg beïnvloed.

-Was Koran de basis bij het interesse tonen aan de Islam?

Nee.  De interesse in Islam begon toen ik een Egyptische familie had leren kennen. Ik had een Egyptische vriendin Meryem. Ik hield erg veel van Meryem en de vader van Meryem  Imad, vertelde van tijd tot tijd over de Islam. De vertellingen van de vader van Meryem beïnvloedde mij erg. Trouwens hield ik ook erg van het gelukkige sfeer in het huis van Meryem.  Na de waarnemingen van de familie van Meryem en na het luisteren van de vertellingen van zijn vader begon ik mooie gevoelens te krijgen over de Islam.

“Ik was erg onder de indruk van de Egyptische familie”
Met name over de ethiek had hij veel over. Dat in het leven van de mensen goede en slechte dingen horen te zijn en dat Islam alle ethieke bepalingen aan de mensen naar voren brengt,  geheel als juist vertegenwoordigt. Bovendien vertelde hij, zolang een mens zijn ethiek verhoogd, een goede mens kan zijn en dat mensen regelmatig hun ethiek  mooi moeten maken. Ook persoonlijkheden van alle leden van Meryems  familie beïnvloedde mij erg.  Hun karakters waren erg sterk en vreesden op geen enkele manier niet van het leven. De oorzaak was het vertrouwen in Islam en de intieme geloof in Allah.  Tegenover elkaar handelden ze uitermate beleefd en gaven veel waarde voor elkaar. Met regelmaat dachten ze aan Allah.  Bij het instappen in de auto, voor het eten gaan vroegen ze altijd om barmhartigheid en genade van Allah. Familie van Meryem waren meer vertrouwder dan de Italiaanse familie dat ik gekend heb.  Italiaanse families zijn in het algemeen met problemen en in de families zijn  concurrenties  ter sprake.  Maar in de familie van Meryem was zo’n concurrentie niet aanwezig  en iedereen probeert elkaar te helpen.  Dit beïnvloedde mij erg. Omdat de familie van Meryem immigranten zijn in Italië hadden ze vaak te maken met problemen. Ondanks vele problemen lukte hen gelukkig te leven.  Ik werd samen met deze familie ook erg gelukkig. Tijdens deze periodes begon ik meer liefde te tonen in Islam.; maar heb nooit nagedacht dat ik een moslim zou worden.  Later, samen met Meryem zijn we moskees ingegaan. In de moskee heb ik kennis gemaakt met Şeyh Emin.

-Tijdens deze periode, nadat je Şeyh Emin had leren kennen, hoe ben je beïnvloed?
Şeyh Emin zei dat er een nieuwe profeet was gekomen maar dat de Christenen niet in deze profeet hebben geloofd. Mijn hersenen waren helemaal door elkaar.  Deze periode was voor mij werkelijk een moeilijke periode. Ik wist niet welke beslissing ik moest nemen en in mijn hersenen had ik veel vraagtekens rondlopen betreffende Islam en Christendom. De vertellingen van Şeyh Emin waren logische dingen; het verlaten van de Christendom en twijfelen over de Christendom maakten mij uitermate ongerust. Allereerst ben ik naar een pastoor gestapt, nadat ik kennis had gemaakt met Şeyh Emin, heb ik hem vragen gesteld over de Christendom waar ik geen antwoord op kon vinden.

-Wat waren deze vragen?

De drie-eenheid heeft mijn hoofd helemaal door elkaar gemaakt. De katholieken geloven dat Jezus een God is en tegelijkertijd geloven ze ook dat hij de zoon van de God is. Hoe is dit mogelijk?
Christenen geloven dat Messias Jezus gestorven is voor de zondes van de mensen. Deze geloof ben  ik ook begonnen met ondervragen.

-Hoe heeft de pastoor antwoord gegeven op je vragen bij je bezoek aan de pastoor?

Dat ik niet veel met deze onderwerpen moest bezighouden, dat ik gelukkig zal zijn als ik in Jezus blijf geloven. Naast deze pastoor heb  ik ook nog andere drie pastoors bezocht. Het gevraagd of ze antwoord kunnen geven te beginnen met de drie- eenheid waarin ik begin te twijfelen over de Christendom.  De allerlaatste pastoor die ik bezocht had , begon hij stilletjes te huilen  nadat hij mijn vragen had geluisterd. Toen ik vroeg waarom hij huilde zei hij als antwoord;”  ik draag ook jarenlang de twijfels over de kwestie drie-eenheid. Heb geen antwoord op deze vraag kunnen vinden. Volgens mij zit je op het goede weg, ga door met het onderzoeken naar Islam”
Het antwoord van de pastoor verbaasde mij en na mijn laatste bezoek begon ik met zekerheid te geloven dat Allah de enige God is. In deze periode liep ik achter de waarheid aan en van ‘s- morgens vroeg tot laat in de avond las ik boeken over de Islam. Koran en de Bijbel verliet ik niet naast mij, regelmatig  maakte ik vergelijkingen tussen de Koran en de Bijbel.  Na enige tijd besloot ik om naar een Islamitische land te gaan om daar de Islam te leren kennen  en 3,5  geleden bij een bezoek in Egypte besloot ik om Moslim te zijn.

-Als je je richt tot Kabe zul je de waarheid vinden”
Tijdens een wandeling langs de Nijl hoorde ik voor het eerst de Azan. Ik begreep niet wat het inhield, maar de Azan heeft mij, net als de leraar van de religie-geschiedenis in de Universiteit, erg beïnvloed.
Op dat moment voelde ik in mijn om te knielen voor Allah en ging naar een moskee en heb daar minuten lang geknield tot Allah. Vervolgens keerde ik terug naar het hotel en huilend vroeg ik om Allah om mij het juiste pad te laten zien. Na het gebed ben ik in slaap gevallen en zag een interessante droom. In mijn droom was ik op een slechte plek en wilde vluchten uit dit plek. Ik wist niet wat ik moest doen. Opeens kwam ik op een mooie plek terecht. Op deze mooie plek  zei een stem tegen mij;” als je je richt tot Kabe zul je de waarheid vinden.”
In mijn droom zocht ik naar de Kaba.  Tijdens het zoeken werd ik wakker, na dit droom heb ik absoluut besloten om Moslim te worden en ging een moskee binnen om de Getuigenis Woord af te leggen.

-Voordat je moslim werd, was er dan niks in de Islam wat je niet accepteerde?
Bijvoorbeeld , voor een dame opgegroeid met een Westerse cultuur , het recht in de Islam dat mannen met 4 vrouwen mogen trouwen, hoe heb je deze in jezelf kunnen uitleggen?

Islam geeft toestemming voor een man te trouwen met meer dan een, maar verbind dit aan bepaalde voorwaarden.  Islam brengt een voorwaarde voor de mannen te trouwen met meer dan een,  om te streven naar rechtvaardigheid voor de partners, en dit is voor een man een moeilijke voorwaarde.  Ik ben van mening, dat mannen die echt vrezen voor Allah, vanwege het rechtvaardigen niet na kunnen komen , dat ze daarom niet trouwen met meer dan een vrouw.  Want volgens de Islam is het een grote zonde wanneer er niet rechtvaardig wordt opgetreden tegenover  de partners. In het Westen kan een vrouw met meerdere mannen, en een man met meerdere vrouwen zijn. Maar de Islam, ordent de sexuele leven middels door trouwen.

-Hoe is het voor je familie en je omgeving overgekomen dat je moslim bent geworden?

Nadat ik moslim ben geworden heb ik vooral een en ander problemen gehad met mijn vader. In de beginfase van mijn hoofddoek had hij hekel dat ik het droeg en ging het pas binnen nadat ik mijn hoofddoek af deed. Maar later heeft mijn vader mijn moslim zijn geaccepteerd.  Op dit moment is hij erg respectvol voor mijn geloof en voor mijn hoofddoek. Mijn moeder is,  nadat ik moslim ben geworden, toont interesse voor de Islam en is begonnen met  onderzoeken.  Tot voor korte tijd heeft ze besloten om de Islam te betreden en is ze moslim geworden net als ik.  Ik ben echt blij dat mijn moeder moslim is geworden,  en nu samen met mijn moeder wachten wij af of mijn vader ook moslim wordt. De laatste tijd toont mijn vader ook interesse voor Islam en de meeste tijd brengt hij door veel Koran te lezen.

-De Westerse Feministische omgeving zeggen dat de Islam de vrouw onderdrukt.  Wat is uw mening over deze kwestie? Hoe handelt Islam volgens jou de vrouw?

Naar mijn mening is de mentaliteit van de Islam tegenover de vrouw uitermate beleefd en het is een beschermende aanpak. In Europa lijkt het erop alsof de vrouw vrijheid heeft, maar is absoluut niet zo. Mannen geven de vrouwen niet veel waarde en geven niet de nodige respect en beleefdheid.
Islam beschermt de hele leven van de vrouw.  Mijn vader zei tegen mij toen ik achttien jaar was;  ik ga niet meer voor je zorgen, ga werk zoeken en verlaat het huis.” In Italië is het altijd zo.  Maar de Moslim families behandelen hun kinderen niet op deze manier. Bijvoorbeeld; de vader en moeder van Meryem, ondanks dat ze veel financiële problemen hebben, verplichten hun kinderen niet tot werken.  Volgens Islam is een plicht dat de vader de vrouw  moet zorgen als ze niet getrouwd is; als ze getrouwd is dan is de verplichting van de man zijn vrouw te zorgen. Zulk sterke bescherming voor de vrouw is niet te vinden in Europa en ook niet in Amerika.

-Hoe heeft u besloten om te bedekken?

Vader van Meryem, Imad, zei regelmatig dat een vrouw wwardevol is als een goud en een vrouw die dezelfde waarde heeft als een goud absoluut zich moet beschermen. De uitspraken van Imad  waren in de loop der tijd logischer voor mij geworden en besloot om me te bedekken.

“Moslim geworden Italiaanse kind”

-U bent tegelijkertijd ook een schrijver. Het boek dat u heeft geschreven , samengesteld  uit verslagen middels door  telfonische gesprekken  met  de Italianen die bekeerd zijn tot Islam, heeft mijn aandacht getrokken. Wat was de reden om zo’n boek schrijven?  Welk verhaal  onder de Italianen betreffende  hun bekering tot Islam, vond u het meest interessantst?

Door de aanmoediging van een Pakistaanse vriend ben ik begon dit boek te schrijven. Mijn  Pakistaanse vriend zei, dat veel mensen onder invloed waren bij het lezen van deze verhalen  en bekeerd zijn tot Islam en bovendien  ook mensen die van geboren  Moslims  zijn, hebben veel lessen uit deze verhalen gehaald.  Daarom heb ik  26  bekeerde Italiaanse Moslims via de telefoon geïnterviewd  en hun verhalen heb ik een boek van gemaakt. Vanwege de grote interesse voor Islam in Europa, heb ik de naam van dit boek “Terugkeer van Islam” genoemd.  Het boek heeft grote belangstelling gekregen in Italië en sommige werden door middel hiervan Moslim. Uit de gevoerde gesprekken  was een Italiaanse nog een kind te noemen meisje van dertien jaar die de  Islam betrad heeft me erg  indruk opgewekt.

-Hoe heeft dit Italiaanse meisje besloten om Moslim te worden?
Zijn leraar heeft haar een opdracht gegeven met als onderwerp  de Islam en de Islamitische landen.
Tijdens het maken van deze  opdracht was ze onder de indruk  over de Islamitische stukken die ze las en besloot Islam te worden. Zijn naam is Hatice. Ze was bedekt toen ze veertien jaar was.  Toen ik met haar een gesprek aan ging voelde ik dat ze een sterke karakter bezat. Toen ik haar vroeg “ waar haal je deze kracht vandaan”  en gaf als antwoord” van de Islam,  de godsdienst waar ik aangesloten ben geeft mij deze krach.”

“Een moslim moet zelfvertrouwen hebben”

Bij mijn  interviews met de bekeerde Moslims vermeldden sommigen teleurgesteld te zijn  nadat ze Moslims gekend te hebben. Heeft u ook zo’n teleurstelling meegemaakt?
Ja. Het verwonderd mij dat ze zeggen dat ze Moslim zijn maar het dagelijkse gebed niet  doen, niet bedekken,  liegen  en dat ze niet  hun beloftes niet nakomen. Uit Islamitische landen gekomen en in Europa gevestigde Moslims leven de bevelen van de Islam niet  en handelen alsof ze van Islam schamen.  Eigenlijk moeten wij omdat we Moslims zijn veel zelfvertrouwen hebben moeten we kunnen zeggen “ het alleswetende is Allah en onze Schepper heeft Muhammed gestuurd om de waarheid te kunnen leven. Daarom zijn de werkelijke bevelen en wetten de Islamitische wetten.
Een moslim moet hoe dan ook, absoluut niet vrezen met betrekking tot de bevelen van  de Islam om de waarheden te spreken.

-Hoe is in Italië de omvang betreffende interesse in de Islam?
Italianen zijn in het algemeen bang voor Moslims. De reden hiervan is de televisie en de kranten.
De Italiaanse Media laat de Islam regelmatig slecht zien. In Italië is alle agressie tegen Islam vrij; maar wanneer je negatieve nieuws maakt met betrekking tot Joden word je meteen bestraft.
Ondanks de agressie van de Italiaanse Media, verspreid de Islam vooral onder de Jongeren met de dag. De plaats waar ik ben geboren heeft een heeft weinig inwoners; maar alleen in deze plaatsje zijn in de laatste 2 jaar 100 vrouwen en 23 heren Islam betreden.

Bron; Adem Ozkos/  Damascus/  De Ware Leven

Allah is Barmhartig en Genadevol.