Dienaar

Dienaar

Het woord dienaar betekent letterlijk; dienen tot, alles doen wat er verlangd wordt (knecht), zonder enige twijfel zich overgeven tot, uit harte gehoorzamen, buigen, geen weerstand bieden.

Goddelijke betekenis
Samengevat is dienaar (aanbidden); zolang je op de wereld bent dien je te leven om de enige God Allah tevreden te stellen. Waar je ook bent, ongeacht alles dien je dingen te doen om Hem tevreden te stellen, Zijn bevelen niet overtreden, je overgeven aan zijn bevelen, alleen maar dan alleen leven zoals Hij van jou verwacht, van harte accepteert en tot Hem buigt, met andere woorden, de leefstijl ( geloofsovertuiging ) van de Heerser Allah erkennen en deze in praktijk toepassen. Alle andere goden afwijzen, alleen 1 God dienen en Allah de enige God erkennen en op deze wijze de geaccepteerde geloofsovertuiging leven van Allah. Deze geloofsovertuiging heet Islam ( zich overgeven tot ). Dus, zich overgeven om de bevelen van Allah na te komen. Diegene die zich overgeven of zich onderwerpen noemt Allah moslims.

Het doel van de profeten
De openbaringen die Allah aan zijn profeten heeft gezonden, hebben altijd hetzelfde doel gehad. Deze doelen kunnen we samenvatten als; de mensen en de Tawhid ( eenheid opelk gebied ) juist interpreteren, hun wegwijs maken tot de goede en de juiste weg herkennen en te leiden.
Dit houdt in dat alle profeten gekomen zijn voor dit doel, dus de verantwoordelijk van mensen te laten realiseren. Ze besturen hun om slechte gedragingen te voorkomen, dat ze verantwoordelijkheden moeten na komen en hun houdingen mooi te laten maken. Ze zijn een leider van het verwezenlijken van ethiek en persoonlijkheid van een persoon om zo een waardevolle dienaar te kunnen zijn van Allah.

Bij het ontstaan van de mens heeft het verstand twee belangrijke eigenschappen; het weten wat het goede en het slechte is. De mens begrijpt het goede en het slechte en heeft een eigenschap om een van deze te kiezen. Om toezicht te houden van de gebeurtenissen en deze te beoordelen, is hem ogen, oren en hart ( verstand ) gegeven. Aangezien de mens ter beproeving is geschapen, is het nodig om de zwakheid dat hij heeft zoals ondankbaarheid, vurig aanhanger voor tijdelijke genot, gierigheid, hopeloosheid, vergeetachtigheid, verhevenheid ( zich belangrijk voordoen ), haastigheid en deze zwakheden leren te winnen. In werkelijkheid is de mens op een perfecte manier geschapen, wanneer hij deze niet met succes kan uitvoeren, kan hij dalen tot de niveau van de dieren en nog dieper.
Daarom dient de mens een keuze te maken gericht op zijn doel en met deze keuze zich verder te ontwikkelen, hiervoor is zijn bestaan. Hij neemt de gekozen resultaten op zich.
Maar heeft een leider nodig die ervoor zorgt welke richting hij moet kiezen, dit zijn profeten. Omdat mensen kunnen kiezen en een wezen is die de resultaten op zich nemen zijn er profeten.
Een mens heeft naast verstand en hart ook lusten ( eigen wil en verlangen ); heeft naast wilsuiting en vrijheid ook zwakheden en omdat hij zo is zijn er profeten. Met andere woorden , profeten zijn er om het verstand, zwakheid en lusten onder controle te houden.

Wij mensen kunnen fouten maken, echter door zich te onderwerpen aan profeten, leren ze door middel van de profeten hoe ze het gebruik van verstand, zwakheid en lusten te verwezenlijken.
Profeten zijn diegene die de boodschap als eerste leren en het in praktijk brengen, zij dienen een voorbeeld te vormen voor de gemeenschap, zodat de mensen hun als voorbeelden nemen en de juiste weg volgen. Door profeten met een boodschap te sturen komen mensen op een juiste manier te weten wie ze zijn en wie de schepper is. Ook krijgen ze informatie omtrent de wereld en de boodschap helpt bij het zoeken naar de reden waarom de mensen zijn geschapen.
De profeten zijn dus verzonden met als doel in het voordeel van de mens. De reden is, dat Allah (God) zijn dienaren erg lief heeft, met zijn barmhartige eigenschap ons waarschuwt, oftewel; Hij toont genade.
Als Allah zijn dienaren schept en zonder enige waarschuwing te berechten, dan zou Hij onrechtvaardig zijn, daarom is onze Heer en Heerser erg rechtvaardig. Als Hij onrechtvaardig was en geen barmhartigheid vertoonde, dan had Hij ons wegens onze zondes gelijk kunnen straffen, maar zo doet Hij dat niet, Hij heeft regelmatig profeten gestuurd.
Zo zijn er profeten ( vrede zij met hen ) Noah, Mozes, Aaron, David, Salomon en nog meer gezonden….en als laatste Mohammed, de zoon van Abdullah als profeet gekozen. Vrede zij met hen en hen die hun volgen.
Nu wil ik het hebben over de profeten, welke geloofsovertuiging/ godsdienst ze verdedigden en ons hierin verdiepen door de onderstaande vragen te beantwoorden, met de wil van Allah…lees verder

Allah is Barmhartig en Genadevol.