Bekeerde Pastoor

Bekeerde Pastoor

-U bent een beroemde persoon in Brazilie. Waar heeft u deze beroemdheid verschuldigd? We willen graag een deel van je leven horen.
Vanaf mijn veertiende heb ik intensief religieuze onderwijs gevolg en ben naar school gegaan om de Christelijke theologie leren. Tot mijn twintigste heb ik dit onderwijs gevolgd en op mijn twintigste de verplichte militaire dienst gegaan.

-Wat heeft u gelezen?
3 jaar lang heb ik alleen de Tora bestudeerd. Op andere gebieden heb ik met ontwikkeld. In de militaire dienst was ik ook bezig om de opgedane kennis te vergeten.  De eerste  informaties over de moslims heb ik in militaire dienst gehoord. Een groep ging naar Egypte met de onderwerp  Brazilië Militaire Nijl Kanaal. De uit de Egypte teruggekeerde militairen zeiden tegen ons dat alle moslims terroristen zijn.  Het woord Moslim heb ik voor het eerst in militaire dienst gehoord. Tot mijn twintigste  heb ik voor het eerste over de Islam gehoord.  Na mijn militaire dienst ben ik weer teruggegaan naar de school en heb 11 jaar onderwijs over de Christendom.

-Welk soort lessen volgden jullie?
Er waren 34 verschillende lessen. Na gespecialiseerd te zijn uit deze lessen heb ik mijn diploma behaald. Ben naar San Paulo gegaan en heb 5 kerken bestuurd.  Predikte aan de mensen en bij mijn preken vertelde ik altijd dat Christendom de grootste was en dat de mensen in de godsdienst van Jezus Messias interesse toonden. Op een dag predikte ik weer en aan het einde van de prediking kwam een pastoor vriend  en zei”  O Israel, we zeggen dat Christendom de grootste religie is in de wereld maar er is nog een godsdienst en wordt Islam genoemd. Vele mensen tonen ook veel interesse in deze religie.”  Op mijn 44e heb ik voor het eerst het woord Islam van mijn vriend gehoord.
Ik vroeg aan mij pastoor vriend wat Islam was. Hij ze; “Islam is de godsdienst van de moslims.  Ik zei tegen mijn vriend;” 22 jaar geleden hoorde ik in de militaire dienst dat moslims een grote probleem waren in de wereld.  Hoe is het mogelijk dat Islam een van de grootste religie is in de wereld?
Mijn pastoor  vriend zei deze keer; “ je hebt het verkeerd gehoor O Israel. Moslims zijn goede mensen en bidden 5 keer daags het salaat. ( namaz ). Ik was verbaasd toen ik hoorde dat moslims 5 keer daags het salaat deden en begon ik in mezelf na te denken. Ik was een pastoor.  Ondanks dat ik een pastoor was deed ik nog niet eens 1 keer daags het salaat.  Alleen een keer in de week deden we gezamenlijk het gebed.   Maar moslims doen 5 keer daags het salaat gebed voor Allah. Mijn pastoor vriend zei bovendien ook dat moslims 1 maand in het jaar vastten.  Ik vastte maar 3 dagen in het jaar terwijl ik 5 kerken bestuurde.  Ik hoorde ook van mijn pastoor vriend dat moslims bovendien aalmoezen gaven en dat ze de armen hielpen.  Al deze wat ik gehoord heb waren mooie dingen namens moslims.
Na het gesprek met deze pastoor vriend  kwam een ander pastoor vriend op mijn bezoek.  De dochter van deze pastoor vriend was moslim geworden. Mijn vriend vroeg aan mij of ik zijn dochter kon spreken en haar over kan halen , terug te laten keren naar de Christendom. Dit was een goede kans voor mij.  Ik wilde met een moslim een gesprek aan gaan maar in Brazilië is het erg moeilijk om een moslim te vinden.
Ondanks dat San Paulo een grote stad is, dus de plaats waar ik woon, waren er maar 6 kleine moskees. Om de dochter van mijn vriend te overtuigen besloot ik naar de bijeenkomsten te gaan van de Moslims en ging ik naar een moskee. Ging de moskee in en zei dat ik de moslims en de Islam wilde leren kennen. Na mijn eerste bezoek aan de moskee ging ik elke dag naar de moskee en begon ik praatjes te maken met de moslims.  Na deze verloop ben ik moslim geworden.

-Wat was de precieze reden van je bekering tot moslim zijn?
De dingen wat ik hoorde over de Islam en moslims hebben mij beïnvloed. Ik zag dat de Islam veel verschillen toonde  met onze godsdienst ( christen ).  De gebeden in de Islam zaten niet in onze godsdienst.  Ik zocht zulk godsdienst  en de mooie aanwijzingen van de moslims bewonderde mij.

-Had je twijfels over de Christendom voordat je moslim werd?

Na het lezen van Koran begon ik veel dingen helder te begrijpen. Bijvoorbeeld, er staan in de bijbel wel de godsdienst van de Messias maar over de Christendom werd niet over gesproken. En bovendien staan in de bijbel, wat we hedendaags in onze handen hebben, veel tegenstrijdigheden in. Bijvoorbeeld, de apostelen zeggen het omgekeerde uitspraken toegeschreven aan Jezus. Dit deed mij twijfels opwekken over de Christendom. In mij was een wil dat intensief Koran wilde lezen. Voordat ik moslim werd, bad ik s nachts tot Allah en wilde van Allah dat ik werd geleid naar de ware godsdienst van Messias. Voordat ik moslim werd, heb ik 3 jaar lang onderzoek gedaan naar wat de gemeenschappelijke godsdienst van alle profeten waren.   op een dag stond een man met zijn auto voor mij. Op het hoofd droeg de man een kapje en had lange baard. In begin dacht ik dat die man een Jood was.  Die man ze”ik ben een moslim” . ik vroeg aan de man”is jullie boek Koran”, als “Ja “ gaf hij antwoord.  Ik wilde Koran van dat man,  en zei dat hij Koran zal brengen stapte in zijn auto en ging vertrok. Maar heeft de Koran niet gebracht. Zijn handeling had mij beïnvloed en met de duivelse gedachten  begon ik over de moslims slecht te denken. In mezelf zeik tegen mezelf “alle moslims zijn zo”. Maar mijn interesse in Islam duurde nog voort. Ik had de adres gekregen van het kind van mijn pastoor vriend die moslim was, waar de moslims bijeenkomen en ging daar heen.  De directeur van de moskee vroeg aan mij wat ik van hun wilde leren.  Ik zei alles over de Islam wil ik leren en samen gingen we de moskee binnen. Ik was 46 jaar en ging voor het eerst een moskee binnen. Hier begon ik te praten met een van de uitgenodigden.  Ik vroeg aan hem de Messias Jezus, en hij zei dat Jezus net als andere profeten  een profeet was. Deze uitgenodigde vertelde de Islam heel goed over. Gaf alle antwoorden op mijn vragen.  Aan het eind van het gesprek gaf hij mij het boek met de naam “ onderzoek naar Koran, Bijbel en de Tora”. Nam het boek in bezit en vertrok ik. Ik las dit boek 3 dagen en nachten zonder naar buiten te gaan. Deze boek antwoorden wat ik in mijn hoofd had betreffende welke godsdienst Jezus had. Deze boek vertelde met bewijzen dat de bijbel en Tora,  Eenheids godsdiensten verzameld staan in de Koran.
Het was werkelijk erg verbazingwekkend  en nadat ik de boek gelezen had ben ik met zekerheid moslim geworden.

-Dank aan Allah…
Voor het eerst op mijn 20e leeftijd heb ik het woord “Moslim”gehoord.  Op mijn 42e leeftijd heb ik de woord “Islam” gehoord, en op mijn 46e leeftijd besloot ik om moslim te worden.  Toen ik voor de tweede naar de moskee ging zei de directeur van de moskee “Islam is niet alleen de godsdienst van Jezus Messias maar van alle profeten en ook van Muhammed ( vrede zij met alle profeten ). Toen ik vroeg wie Muhammed was zei hij” Muhammed is de laatste gezonden  boodschapper van Allah”.
Stelt u eens voor, ik ben 46 jaar en hoor voor eerst de naam Muhammed. Later heb ik mijn gezin bij elkaar geroepen en uitgelegd dat ik moslim ben geworden.

Hoe heeft uw familie u ontvangen dat u Moslim bent geworden?
Na het uitgelegd te hebben dat ik moslim ben geworden  kwamen er veel problemen op me af.
Met de dag werd mijn leven bemoeilijkt.  Met mijn vrienden en familie kreeg ik problemen. Mijn eerste beproeving was mijn partner. Ze vroeg “ben je werkelijk moslim geworden?” toen ik me  ja antwoordde zei ze “ dan ben ik niet meer je vrouw, ik kan geen vrouw zijn van een terrorist” en ging ze naar het van haar vader.  Intussen heb ik de kerk mijn aftreden brief verzonden en heb ze gezegd dat ik niet meer als pastoor zal fungeren.

-Wat was de reactie van de kerk toen u het verliet?
Behalve Islam, had ik veel kennis over de religiën in de wereld.  In de kerk waar ik onderwijs kreeg  was het zoeken naar de informaties over de Islam uitdrukkelijk verhindert.  Toen de kerk hoorde dat ik moslim was geworden waren behoorlijk verward en boos. Mijn familie heeft mij uit het huis gezet en  daarom ben ik naar het huis gegaan van mijn moeder. Toen mijn moeder hoorde dat ik moslim ben zei ze “ ik ben niet meer je moeder, donder op en verlaat mijn huis.” Ik had een zusje waarvan ik veel hou en als laatste ging ik naar haar huis.  Ik klopte op de deur en vroeg “wie is daar”.  Toen ik zei “ ik ben het Israel” zei mijn zusje “je bent een moslim geworden, ik wil zelfs je naam niet meer horen, ik kan niet binnen laten.” Nadat ik moslim was geworden stond ik helemaal alleen.  Toen besloot  ik naar de hoofdkwartier van Islamitische uitnodiging te gaan en 8 maanden lang heb ik in hoofdkwartier in de moskee geslapen. Elke dag bracht een moslim een brood en koffie voor me.  8 maanden lang ging de dag met beproeving voor bij.
Pastoors van de kerk wilden een vergadering houden met mij. Deze pastoors waren goede vrienden van mij voordat ik Moslim werd.  Maar toen ze hoorden dat moslim was waren ze vijandig tegen mij.
Pastoors dachten dat ik gek aan het worden was.   Toen ik bij de kerk werkzaam was verdiende ik 4000 dolar per maand.  Nadat ik moslim was geworden werd mijn inkomen beëindigd.  Met een groep van 9 pastoors kwamen we bijeen.  Het waren allemaal belangrijke mensen.  Ze zeiden’ als je weer Christen wordt  mag je in de kerk van San Paulo blijven en krijg je speciaal voor jou, 6000 dolar per maand loon. We willen niet dat je moslim blijft” . Toen ik niet in hun aanbod inging deden ze andere beloftes.  Maar heb alsnog niet geaccepteerd.
In het noorden van Brazilië had ik een vriend als pastoor.  Deze vriend werd in Brazilië gezien als een van de beroemdste  Christelijke geleerde. Om mij over te halen hebben ze deze pastoor naar mij gebracht en stelden met mij een vergadering  voor.  Tegen mij zeiden ze” we stellen je 4 vragen, als je niet kunt beantwoorden keer je terug naar de Christendom. Jij gaat ons ook 4 vragen stellen, als wij de vragen niet kunnen beantwoorden dan worden wij moslims”.
Ik ging akkoord met hun voorstel en vroeg om toestemming om een korte salaat gebed te doen.
Heb salaat gebed gedaan en deed smeekgebed tot Allah om mij tegenover hun te helpen.
Ik vroeg aan de pastoors ‘ stellen jullie eerst de vragen of ik?”, zei zeiden “ wij gaan eerst vragen stellen”.  Eerst vroegen ze waarom ik moslim ben geworden.  Ik gaf als antwoord ‘ ben moslim geworden omdat geloof in een Allah.  Ik vroeg aan de pastoor die kwam om mij te overtuigen “ geloof je in engelen?” en zei Ja. “ik ben moslim geworden omdat ik geloof in alle profeten geloof jij in alle profeten?”vroeg ik.  En zei weer “Ja’.  Maar de huidige Christendom accepteert alle profeten, vooral Muhammed niet.  Daarom kun je niet alle profeten accepteren.”zei ik en hij bevestigde dit.
Intussen begonnen de pastoors onderling discussiëren.  Ze waren boos op de pastoor die me moest overtuigen en zeiden” we hebben je meegenomen om Israel te overtuigen. Jij bevestigd alles wat hij zegt.  We willen dat jij Israel overhaalt om weer Christen te worden, maar als het zo doorgaat word jij Moslim.”
Nadat ze enige tijd onderling met elkaar gediscussieerd hadden beëindigden ze de vergadering.

-Nadat je moslim bent geworden heeft uw familie u uit huis gedaan.  Heeft  u later nog geprobeerd om met hun in contact te komen?
Al deze was een voor een, een beproeving.  8 maanden later nadat ik moslim was geworden begon alles weer mooi te worden.
De familie van mij vrouw zeiden tegen mijn vrouw “ laat Israel vrij in zijn godsdienst;  maar blijf jij als een christen en ga weer terug naar Israel.”  De directeur van de Centrum voor Islamitische Uitnodiging  heeft voor mij  in de maanden later een klein huis gehuurd en ik verbleef daar.
1 jaar later nadat ik moslim was geworden is mijn vrouw teruggekeerd naar mij.  Ik vertelde de Islam tegen mijn vrouw en mijn kinderen en in deze verloop zijn ze allemaal moslim geworden.

-U vertelde dat er verschillen zijn tussen Islam en Christendom.  Kunt dit nog uitbreiden?
Sommige Islamitische geleerden zeggen dat de Bijbel op 51 plekken fouten bevat.
Volgens mij is dit getal weinig.  70% van de bijbel is fout en alleen maar 30% is juist.
Islamitische godsdienst is een godsdienst dat rijp is. Christendom heeft zijn rijpheid niet behaald.
In de Islam zijn er geen enkele dingen met elkaar in strijd. Maar in de Christendom zijn er veel tegenstrijdige regels.  Islam beantwoord alle vragen die ik stel.  Christendom geeft dit niet.

-U heeft zowel met Moslims en Christenen samen geleefd.  Welke verschillen zijn er tussen de Moslim gemeenschap en de Christelijke gemeenschap sociaal gezien?
Christenen weten hun religie niet. Moslims hebben ieder ideeen van zichzelf en ondanks dat ze niet in praktijk leven, weten ze hun religie wel. Moslims krijgen van kleins af aan religieuze onderwijs van hun vader en moeder, om hun religie beter te leren kennen leren ze ook Arabisch.
We streven naar een totale  uitbreiding van de Islam in de Latijns Amerika.  Latijns Amerikanen kennen de Islam niet genoeg. Als ze de Islam leren kennen geloof me dan zal de Islam in Latijns Amerika snel verspreiden. Daarom moeten we als een voorbeeldige Moslim zijn. Latijns Amerikaanse volk zien wel sommige Moslims die hier gevestigd zijn.  Maar deze moslims vertegenwoordigen de Islam niet op een mooie manier.  Wanneer de Moslims oprecht zijn, als ze bij handel en hun kledij de regels van de Islam hanteren en wanneer ze oplette op de praktijken van de profeet dan kunnen ze de Islam verspreiden.  In Brazilie loop ik regelmatig met mijn kapje, baard en mijn lange kleding.  Zelfs dit is een uitnodiging van de Islam.  We hoeven de mensen niet zo veel vertellen. Als we maar voorbeeld kunnen zijn voor hun.  Wanneer ik in Brazilie met deze kleding ga lopen en ze merken op dat ik een moslim ben dan vragen ze aan mij “ ben je een Turk”.

Dus in Brazilië wordt de moslim samen met Turken geassocieerd?
Ja. In Brazilië wordt de Islam met deTurken in verbinding gesteld.  Mensen kennen de Islam via de verbintenis metTurken.  De moskeen in Brazilië wordt genoemd als “de Kerken van de Turken”.  Wij zeggen tegen de Brazilianen dat de Islam niet alleen van de Turken zijn maar dat het godsdienst is van iedereen.
In Brazilië is serieus tekort aan uitnodigers. Momenteel zijn er 26 moskeen in heel Brazilie.

-Heer Hadji Ismail. U hebt de bedevaart gedaan nadat u moslim bent geworden.  Wat voelde u toen u haar Hadj ging, wat voelde u toen u de Kaba zag?
Omdat mijn Arabisch niet zo goed is weet ik niet hoe het moet uitdrukken. Toen ik voor de Tombe van Profeet Muhammed liep zei  luid ik met mijn hand opgestoken” O Profeet van Allah! Toen je de Islam begon te verkondigen geloofde in begin niemand in jou.  Nu schreeuw ik hiervandaan. Jij bent een Profeet.”
Toen ik voor de Kaba stond gaf ik een groet en heb gebeden. Ik hield ook veel van profeet Abraham en stond ik in Hadj  voor datgene wat hij bouwde. Want ook Kaba had Abraham gebouwd.  Toen ik naar Medina ging voelde ik alsof ik naast profeet Muhammed was. Heb hem heel veel gegroet. Heel veel goed emoties voelde ik, ik kan niet alle emoties aan jullie vertellen. Ik ben oud geworden en in de laatste jaren van mijn leven wil ik doorbrengen met de uitnodigingen in Brazilie.  2 maanden geleden heb ik Brazilie bezocht.  Alle pastoors die toen ik moslim was vijandig tegen mij waren.
hebben mij uitgenodigd.  Ze vroegen aan mij om de Islam te vertellen tegen hun. Pastoor vrienden zeiden tegen mij” wij weten de Islam niet. Vertel ons de Islam”.   Daar zoeken de mensen uitnodigers die de Islam kunnen laten leren.  Omdat ik in Syrië onderwijs volg kan in Brazilie niet voldoende de Islam vertellen.  Nadat ik hier in snelle tempo de onderwijs afgerond heb  wil ik terug keren naar Brazilië. In 8 maanden lang dat ik in Syrie verbleef heb ik 8 boeken geschreven.  Deze boeken ga ik in Brazilie uitdrukken  en in Brazilie ga ik een bibliotheek openen om Islam te vertellen tegen de mensen.

-Zijn er onder je pastoor vrienden die moslim zijn geworden?
Ja. Sommige pastoor vrieden zijn moslim geworden.

Hoeveel mensen heeft u bemiddeld om te bekeren tot Islam?
Door middel van mij zijn er meer dan 100 mensen in Brazilië moslim geworden. Via Internet site zijn er ook mensen in Brazilië Islam betreden.  Door middel van Internet zijn er meer dan 200 die moslim zijn geworden.   Momenteel doen wij in 26 van 28 steden van Brazilië de uitnodiging.   Ik heb 26 steden bezocht  en de mensen hier de Islam verteld en uitgenodigd Moslim te worden.
Momenteel zijn er ongeveer 1000 nieuwe moslims in de hoofdstad van Brazilië.

-Heer Hadji Ismail! Na de aanval van 11 september , komen er berichten dat vooral in Latijns Amerika de islam zich snel verspreid.  Waarom beleeft  de Latijns Amerika  zulk ontwikkeling?

Dit is een belangrijke vraag. Alles geschiedt met de wil van Allah.  Sommige groeperingen hebben propaganda willen gebruiken in nadeel van de moslims na de aanval van 11 september. Maar ze hebben geen succes kunnen boeken en Dank aan Allah, de aanval van 11 september is positief beëindigd en de mensen die niets van Islam af wisten, na het horen over de Islam zijn ze nu onderzoek uit. Dit is een wonder van Allah.  Want na de aanval van 11 september zijn er veel mensen die besloten hebben om moslim te worden.  Van oosten tot westen in Latijns Amerika  zijn er mensen die Islam horen en interesse tonen voor de Islam.  Na de aanval van 11 september kwamen mensen bij mij om boeken over de Islam te kunnen verkrijgen  en de meeste van deze mensen zijn later moslim geworden.  Islam en de moslims vormen geen probleem voor de wereld.  De werkelijke probleem is Amerika.  Niet alleen in Brazilie, in heel Latijns Amerika houden de mensen niet van Amerika en zien Amerika als een vijand.  Amerika probeert de mensen te bedriegen  en de massamoorden die ze plegen storten ze op de Moslims.   Maar de Latijns Amerika volk begrijpen wat islam is en geloven niet in Amerika.

-Elke dag  gaan kinderen en vrouwen dood in Afghanistan, Palestina en Irak. Wat voelt u als moslim zijnde over al deze gebeurtenissen?
Wat de moslims daar meemaken voelt alsof mijn kinderen, mijn dochters  overkomen en ben hierover erg ongerust.  Wij moslims zijn als een organen van een lichaam. Onze profeet vermeld dit.
Ik bid voor die broeders en in Latijns Amerika vertel ik de mensen  dat de Palestijnen, Irakezen onschuldig zijn.  Hun doel is het vernietigen van de Islam en voor dit streven zij.  Alle televisie zijn in handen van de Joden in Brazilie. Als we in Brazilie en in de hele wereld het uitnodigingswerk vermeerderen dan zal vele dingen veranderen.  Wij geloven erin kunnen slagen.  Ik leer nu mijn kleinkinderen de Islam zodat zij de mensen Islam kunnen vertellen.  Als we sterven zullen er mensen achter ons aankomen  en die zullen de hele Latijns Amerika de Islam verspreiden.

-Wat voor een weg moet een moslim volgen om een niet moslim uit te nodigen tot Islam?
De ideeën van de Protestanten en Katholieken verschillen van elkaar.  Wij moeten hun ideen ook te weten komen.  De Brazilianen hebben een aparte interesse tegen de vreemdelingen. Ze houden van de vreemdelingen en van Arabieren en willen hun culturen leren kennen.  Als we niet moslims tot Islam willen uitnodigen, dan dienen we ook bewijzen uit hun boeken  te tonen.   Als we vertellen over de Koran, de uitspraken van profeet Muhammed,  en hoe de Islamitische geloof in elkaar zit en vergelijkingen maakt met boeken waarin zij geloven ,  dan kan dit ervoor zorgen dat ze de Islam betreden.
Niet moslims kennen de Koran niet.  We moeten hun met de Koran laten ontmoeten.   de mooiste weg te vertellen, te  uitnodigen is Islam te praktiseren in leven.  Een goede leven en uit hun boeken bewijzen tonen dat Islam de enige Ware godsdienst is, kan ervoor zorgen dat veel mensen moslim worden.

-Leest u vaak de Koran in je eigen taal?
Ja.

Oke, wat voelt u als u de Koran leest? En bovendien, wat zijn de verschillen tussen de Koran en de Bijbel? Bijvoorbeeld, komt je tot verbazing als u verzen uit de Koran leest?
Over de Bijbel heb ik veel onderzoek naar gedaan. Toen ik de Bijbel las, voordat ik moslim was, kwamen veel vraagtekens op. Bijbel is gebaseerd uit korte verhalen ( ter voorbeeld ) en verhalen.
Maar de Koran toont bewijzen voor de mensen. Dit is een groot verschil.
En bovendien staan er wetten in met betrekking tot sociaal ordening van de mensen.  Voor het eerste was ik onder de indruk toen ik de Koran las en liet de verzen aan mijn vrouw zien  en ik zei“ dit kunnen geen woorden zijn afkomstig van een mens” .  Deze verzen zijn absoluut de woorden van Allah.”  Toen ik voor het eerst Koran in Portugees las heb ik minuten lang gehuild.
In de Koran zijn soeras met korte verzen waarvan de inhoud direct toespraak doet op je verstand. Koran is erg apart. Koran is bijvoorbeeld niet helemaal gebaseerd uit wonderen zoals de Bijbel.  Het lezen van Koran, met hem ontmoeten is voor mij als een feest. In andere boeken worden er geen bewijzen getoond zoals de Koran en als de Koran gelezen wordt begrijp je wat Allah van de mensen wil.

-Waarom bent u naar Syrie gekomen? Waarom is deze plek belangrijk voor u?
Ik ben hier gekomen om de Islam te leren ben daarom hierheen verhuist. Net als mensen voorheen. Zoals Profeet Muhammed vermeldt ‘ als de wetenschap in China is ga erheen.” Nadat ik moslim was geworden, moest ik de Islam weten net als ik de Christendom wist.    Een vriend van mij adviseerde mij in Damascus Arabische les te volgen. Heb brieven gestuurd naar Saoedie- Arabie en Jordanië. Alleen Fetih Universiteit in Damascus gaf antwoord en nodigden ze me uit om naar Damascus te komen.  Kwa wetenschap zit hier veel kennis. Bovendien is Damascus een plek waarbij profeet Muhammed gebed voor deed.

-Geachte heer Hadji Ismail!  Momenteel bent u een uitgenodigde. Wat doet u in Brazilie ter verspreiding van de Islam? En bovendien, waar hebben de Brazilianen met betrekking tot deze onderwerp meer behoeft?
Nadat de Brazilianen moslims zijn geworden worden hun leven bemoeilijkt. Moskeen en kleine moskeen waarin we onderwijs kunnen volgen zijn er erg weinig. Op het moment hebben we meer behoefte aan een school dan een moskee. Wij brengen de families in het weekend om te picknicken en tijdens de picknick geven we hun Islamitische leer.   Op het moment zijn mijn kleinkinderen in Brazilie bezig zulk organisaties te verrichten.  Wij willen dat de Braziliaanse kinderen naar Arabische landen brengen om hier hun de onderwijs te geven.  Als we hierin niet kunnen slagen kunnen de latere moslim geworden moslims niks doen ten gunste van de Islam. In Brazilie is er behoeft aan mensen die de Islam kennen. Bovendien hebben wij ook behoeftes aan een islamitische school.