Afgoderij in de Christendom

Afgoderij in de Christendom

Allah Heer der Universum, heeft de mensheid ter beproeving naar de wereld verzonden,
maar door de tijden heen heeft de deel van de mensheid tegen zijn Schepper Allah, denkbeeldige goden verzonnen.

De natuur verschijnselen vormde de basis van deze verzonnen goden.
Van flitsende bliksem, waaiende wind, zeeën tot aan de zon, aan allemaal werden verzonnen goden uitgevonden.
Het erin geloven op de Olympus gebergte levende denkbeeldige goden en de soortgelijke mythologische verhalen, vormt de basis, het geven van denkbeelden van deze natuur gebeurtenissen en het geven van persoonlijkheid op hun.
Net als in de huidige tijd het vermaak middelen van de mensen de televisie en computer zijn, was de vermaak van de mensen uit vroeger die deze middelen niet hadden, het vertellen en het laten horen van sprookjes, verhalen en legendes.
Bovendien waren er ook professionele vertellers die dit tegen betaling deden.
Mensen namen de tijd om bv.net als 1001 nachten sprookjes, sprookjes te creëren. Dit was op groot schaal en mentaal bezigheid.
Deze sprookjes en mythologische verhalen werden via via verspreid.
Door de tijd heen zijn deze verzonnen verhalen, de ware bron van de afgoderij geworden.
Alle profeten die verzonden werden door Allah op deze wereld, waren eeuwenlang hun taken, strijd leveren om het afgoderij geloof te vernietigen.
Een van deze profeten met deze taak was Jezus(vzmh). Zijn belangrijkste taak was, door de zonen van Israel veranderde boodschap datgene wat aan Mozes (vrzmh) gegeven was te waarschuwen, te zuiveren en het verkondigen van het goede nieuws dat de laatste Profeet Muhammed (vrzmh) zal komen.
Jezus heeft net als alle andere profeten, met al zijn leer en verkondiging, de eenheidsgeloof van Allah verteld.
Tegen iedere vorm van breuk, afwijking en tirannie waarschuwde hij de mensen om te leven om tevredenheid van Allah te winnen, riep hun dat ze alleen aan Allah en zijn neergedaalde wetten moesten overgeven, heeft geprobeerd levensbeschouwelijk strijd te voeren tegen een gemeenschap die beweren dat ze de Thora toepassen maar in werkelijkheid niet verder konden gaan dan formaliteit en zijn eigen interpretaties als een levensbeschouwing aanzag ( alsof van God afkomstig is).

Hoewel Jezus gekomen was om de openbaringen dat Mozes ontving , na hem diegenen die hadden verdraaid te waarschuwen,is zijn principes ook dezelfde lot ondergaan na zijn sterfte.
Ondanks dat hij geen nieuwe levensbeschouwing opstichtte, is zijn boodschap vervalst en kreeg de naam Christendom.

kruis

Christendom was op groot schaal onder invloed van afgoderij geloof. Met name de later Christen geworden Romeinen en Grieken hebben de Christendom ook besmet met hun eigen afgoderijgeloof.
Christendom werd beïnvloed door Sol Invictus en Mitraizm geloof dat vooral in Rome verspreid was.
Sol Invictus en Mitraizm lijken zo op elkaar waardoor vaak in de verwarring komt. Beiden houden zich bezig met de nadruk op de zon.

Zondag werd als heilig beschouwd. 25 december werd als een belangrijke geboorte feest gevierd.
Van deze is Mitra cultuur eerst van Hindoe en dan naar Perzen gesprongen.
Door de oorlogen tussen Perzen en Grieken werd het bekend in de Griekse wereld en vandaar uit is deze geloof overgekomen naar de Romeinen. Mitra nam zijn plaats als god tussen de goden in de afgoddienende Rome.
Voor Mitra waarin word geloofd als een zonnegod, werd in Rome verscheidene rituelen georganiseerd.
Totdat de Christendom zijn triomf bereikte, was deze geloof in het Rijk de meeste machtige afgoderij geloof dat verspreid was in de wereld van Rome en na Christus in de jaren 376-377 werd het onderdrukt door de Christendom.
Tezamen, na de ineenstorting zijn de meeste leer en rituelen door de Kerk aangepast en werd het op deze manier gezogen in de Christendom. Messias Jezus is in de plaats gezet van Mitra, zonder enige geestelijke transformatie bij aanbiddingen van mensen.
Christendom is niet alleen door afgoddienende Rome, maar werd ook beïnvloed door de Egypte en Griekse geloven.

Laten we nu vertellen over enkele afgoderij geloven en rituelen dat toegepast wordt in de praktijken van Christendom, met andere woorden hoe deze afgoderij in de Christendom is binnengedrongen.
In de geloof van Sol Invictus en Mitra is zondag de heilige dag en zondag kreeg de naam dag van de zon.zon

Keizer Constantijn verkondigde na 321 met een edict , en beval dat de rechtscolleges op de dag van de heilige zon gesloten en dat deze dag een rust dag moest zijn.
Dus zondag is door bevel van Keizer voor het eerst als een officiële vrije dag aangekondigd.
In het Latijns is zondag Dies Solis, in het Engels als Sunday uitgesproken. In beide talen betekent het de ‘dag van de zon’.
Kortom de speciale dag van Mitra is als een heilige dag in de Christendom terecht gekomen.
Tot die tijd beschouwden de Christenen zaterdag dus Joodse Sabbat als heilig. Door een edict van Constantijn werd zondag al heilig verklaard.
Deze situatie voorziet niet alleen de omgang met de regime, maar tegelijkertijd is het mogelijk geworden dat de Christendom Joodse basissen heeft verlaten.
De kroonachtige verlichting op de hoofden van de zonnegoden, is gewoonheid geworden in de Christendom.

zon hoofd

Reliëf en de vorm figuren, zijn ook te zien in de Rome en Griekse zonnegoden zoals ze accepteren achter op de hoofden van Mitra, Apollo,en Helius als een zon vorm.

zonnegod relief

Op het hoof van Ra dat in oude Egypte als een zonnegod werd aanbeden, bevind zich een zon figuur.

gunes tanrisi ra

Op de standbeeld van Boedha zien we ook de vorm van de zon.

Deze zon figuur dat een belangrijke plaats neemt in de afgoderij, zijn standbeelden en tekeningen die als eerste Jezus symboliseren, door de Christenen aangepast.
Alsof dit niet genoeg is, hebben ze ook op de tekeningen en standbeelden van bepaalde personen die ze als heilig aanzagen ook deze zon figuur toegevoegd.

zonfiguur heilige apostelen

Bovendien geloofden de Romeinse afgoddienaren en veel afgoddienende volkeren dat geboortedag van de zonnegod 25 december was want volgens hun berekeningen werden de dagen langer op 25 december.
Ze betreurden wanneer de zon dat ze als god aanschouwden, hun elke dag eerder verliet.
Wanneer op 25 december de dagen weer langer begonnen te worden, vierden ze feesten met de gedachte dat de zon blij was en bij hun bleef.
Tijdens deze viering dansten, dronken en maakten ze verlichtingen met kaarsen en op die dag aten ze kalkoen, varkensvlees en het braden van ganzenvlees, het elkaar geven van diverse cadeaus, waren tradities die ze hebben meegenomen.
Ondanks dat de geboortedatum van Jezus onbekend was, hebben de meeste Christenen 25 december geaccepteerd als de geboortedatum van Jezus .
Deze datums van 25 december en 1 januari, was een vermenging van de geboortedag van de zonnegod Mitra in oude Romeinse kalender samen met de zonnestilstand in de Saturnalia festival, werd het 1 week lang gevierd, is dit door de Christenen aangepast en word gevierd als de geboortedatum van Jezus.
Tegenwoordig wordt Kerstmis door Christenen gevierd op 25 december en op de jaarwisseling 1 januari samengevoegd met kerstvieringen.

kersmis
Deze Kerstmis en jaarwisseling vieringen zijn door de tijd heen samengevoegd met kerst legendes.
Dus hoewel de Kerst viering niet tot de geloofsbelijdenis van Christendom behoorde, is Kerstmis en jaarwisseling vieringen dat uit de culturen van veelgoderij kwam een onderdeel geworden in de landen waar Christendom verspreid was.

Kerstman legende is op latere stadium verzonnen.
Het verhaal van de behulpzame heilige Nicolas een christelijke geloofsleerman, genaamd Santa Claus, is later onder de naam Kerstman die kinderen cadeaus brengt tot een legende omgezet.
Deze legende is tot op heden gekomen vanuit Scandinavische mythologie.
Volgens de legende woont de Kerstman samen met zijn vrouw op de Noordpool.
Samen met zijn Elfjes maakt hij speelgoed voor de kinderen.kerstma en ren
Kinderen laten door middel van briefjes weten welke cadeaus ze van hem willen.
Samen met zijn Ren herten op de vliegende slee vol met cadeaus komt de Kersman het huis binnen via de schoorsteen en deelt de cadeaus aan iedereen uit, intussen eten en drinken ze melk, koekjes en wortels dat door kinderen is neergezet.

Omdat hij op de Noordpool leeft had hij herten en een slee als middel.
Het is zo overduidelijk dat door de Ren herten getrokken vliegende auto idee afkomstig en aangepast is vanuit de Scandinavische Mythologie.

Scandinavische mythologische god Thor had ook een vliegende auto maar zijn auto werd getrokken door geiten.

god thor

Bovendien had de Scandinavische mythologische god Odin ook vliegende paarden.god met vliegende paard

Weer volgens de Scandinavische mythologische geloof, stopten de kinderen in hun schoentjes wortels en suiker en hingen deze aan de muur of deur voor de vliegende paard Slepner van Odin.
Volgens deze geloof gaf Odin tegenover dit goedheid, cadeaus, taarten en zoetigheden aan kinderen.
De huidige Kerstman karakter heeft voor het eerst tekenaarThomas Nast ontworpen in medio 1800.
Later heeft deze tekening zijn echte reputatie verkregen door de reclames van de Coca Cola.

santa claus

De Kerstman die we de dag van vandaag weten, is de Kerstman zoals op de reclames met zijn rode kledij en rode muts.
Nadat de commerciële belang was betrokken is de verzonnen Kerstman legende overal verspreid.

De door de Christenen versierde dennenboom rond de jaarwisselingvieringen bestond dit al door veel afgoddienende geloven.

kaarsen in denneboom
Bijvoorbeeld de Grieken en Romeinen geloofden dat Attis een vruchtbaarheidsgod was en zich bevond in de Dennenboom. Dennenboom werd aanbeden als een symbool van

vruchtbaarheid.

attis vruchtbaarheidsgod odin opgehangen in dennenboom

Scandinavische mythologische god Odin, heeft na het scheppen van de wereld, zich opgehangen aan zogeheten boom van Universum dat nooit verwelkt, op deze manier wordt erin geloofd dat omgezet is tot wijsheid en leer.
Deze dennenboom legende waarbij Odin zich opoffert lijkt op de kruisiging verhaal in de Christendom.

Volgens andere algemene aanvaarding is de dennenboom en kaarsen, ontstaan vanuit Yul festivals uit de antieke Arjen geloofstraditie.
Dennenboom vertegenwoordigde de onsterfelijkheid waarop de kaarsen werden aangestoken en aan de boom vastgebonden.kerstboom-decoratie

Het eten van varkensvlees komt van de afgoddienende Yul festivals toepassingen.
De traditie tijdens de Jaarwisseling, dus dennenboom, kaarsen en het eten van varkensvlees is in Europa verder gegaan en met kaarsen of met breed verlichtingsmethoden heeft deze vieringen zich voort gezet.
Kort durende dag in Scandinavië, was de Yul festival dat gevierd werd op de kortste dag
dat nog voor Christendom bestond, een paganischtische viering dat samen viel met Kersmis jaarwisselingvieringen op 25 december.

Samengevat, zijn deze Kerst vieringen vanuit paganisten, met andere woorden door afgoddienaren in de Christendom terechtgekomen.Jul kutlamasi

Wat heeft deze nacht met vreugde, verkwanseling, en krankzinnigheid met Jezus te maken, dat volgens de Christenen in armoede leefde onder de profeten?
Heeft Jezus de mensen bevolen om dennen te zagen, alcohol te drinken, varkensvlees te eten , waanzinnig te gedragen enzovoort?
Uiteindelijk heeft al deze schandelijkheden niets met Jezus te maken.
Een van deze waarvan Profeet Jezus ook niks mee te maken had, waren de verzonnen uitspraken over hem geschreven evangeliën en geloofsbelijdenissen.
Sommige kwaadwillende mensen hebben de aan Jezus gegeven Bijbel vervalst en hebben ze meerdere Bijbels uitgevonden.
Na Profeet Jezus waren de Bijbels in Griekse taal geschreven. Jezus sprak de Griekse taal niet en heeft op geen enkele wijze te maken gehad met de Griekse cultuur.
Dit geval laat alles blijken.
In deze Bijbels zijn veel afgoderij geloof en uitspraken vermengd.

Nu geven we hiervan enkele voorbeelden
…‘Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.’ ( Juhanna 6 54-56)
‘En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.(Matta 26 26-28 )

Deze vreselijke uitspraken zijn naar Jezus gegooide lasteringen.
Een Profeet zal absoluut zulke uitspraken niet doen.
Het zijn vanuit afgoderij aangepaste uitspraken.
Bijvoorbeeld deze uitspraak uit de Mitra geschriften laten zien dat het door inspiratie in de Bijbel is geschreven en uiteindelijk is deze afgoderij in de Christendom terechtgekomen.
‘Diegene die mijn lichaam niet eten en mijn bloed niet drinken , op deze wijze niet met mij een worden, zullen niet verlost worden. ‘ ( J.M. Vermaseren, Mithras, The Secret God )
Het erin geloven van het vlees eten van goden in menselijke gedaante en het drinken van hun bloed was natuurlijk een hele oude gewoonte en van oorsprong is het kannibalisme.
Middels het vlees eten van een God, de communie idee is te zien in Egyptische boek van de doden.goddelijke communie
In deze boek worden de doden door god gegeten en hierdoor wordt het beschreven dat ze vol worden met hun krachten.
Tezamen, is het heel helder uit te halen dat dit specifiek in verband is met Mitra gewoonte.
De gelovigen in Mitra, geloven erin door het eten van vlees en drinken van de bloed van een stier, opnieuw geboren worden en samen met Mitra verheven zullen tot het huis van de zon in de hemel en de onsterfelijkheid zullen bereiken.
Bij het aanbeden van Vruchthbaarheidsgod Attis was er ook een heilige etensritueel.
De wijn symboliseerde de bloed van Attis, de brood symboliseerde het lichaam van Attis, net als bij Jezus.odin traditie
De aanbedenen in de Wijngod Dionysus in de Griekse mythologie deden ook soortgelijke rituelen.
Dionysus aanhangers aten het vlees en soms dronken ze zelfs het bloed symbolisch van Dionysus door een dier op te offeren.

Door deze symbolische ritueel geloofden ze, dat ze een geheel, onsterfelijk, zuiver en opnieuw geboren worden met Dionysus.dionysus
Op de scherm zien jullie Griekse vaas met een tekening erop dat dateert ongeveer 400 jaar voor Christus.

Voor Dionysus staat, net zoals Christenen het vieren, een heilige communie, voor de altaar de wijnborden die de heilige bloed van Dionysus symboliseert.
Deze paganistische ritueel wordt door de Kerk nog steeds uitgevoerd.vazo
In de Kerken wordt de brood of koeken, gegeten alsof de vlees of het lichaam van Jezus is.
Rode wijn word gedronken alsof het bloed is van Jezus. Afgoderij geworden Christendom traditie, is duidelijk, door kannibalisme eigenschappen aan te nemen, het idee ontwikkelt dat brood en wijn het echte vlees en bloed van Jezus is.
De Christenen beweren dat de heilige communie brood en wijn tijdens de ritueel, werkelijk de bloed en vlees van Jezus wordt.
Het is een vreemde en komische bewering, dat vandaag nog door de Kerk naar voren wordt gebracht.

wijn in christendom

koekjes of brood

Pagina's: 1 2 3

64 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *