Afgoderij in de Christendom

Afgoderij in de Christendom

Allah Heer der Universum, heeft de mensheid ter beproeving naar de wereld verzonden,
maar door de tijden heen heeft de deel van de mensheid tegen zijn Schepper Allah, denkbeeldige goden verzonnen.

De natuur verschijnselen vormde de basis van deze verzonnen goden.
Van flitsende bliksem, waaiende wind, zeeën tot aan de zon, aan allemaal werden verzonnen goden uitgevonden.
Het erin geloven op de Olympus gebergte levende denkbeeldige goden en de soortgelijke mythologische verhalen, vormt de basis, het geven van denkbeelden van deze natuur gebeurtenissen en het geven van persoonlijkheid op hun.
Net als in de huidige tijd het vermaak middelen van de mensen de televisie en computer zijn, was de vermaak van de mensen uit vroeger die deze middelen niet hadden, het vertellen en het laten horen van sprookjes, verhalen en legendes.
Bovendien waren er ook professionele vertellers die dit tegen betaling deden.
Mensen namen de tijd om bv.net als 1001 nachten sprookjes, sprookjes te creëren. Dit was op groot schaal en mentaal bezigheid.
Deze sprookjes en mythologische verhalen werden via via verspreid.
Door de tijd heen zijn deze verzonnen verhalen, de ware bron van de afgoderij geworden.
Alle profeten die verzonden werden door Allah op deze wereld, waren eeuwenlang hun taken, strijd leveren om het afgoderij geloof te vernietigen.
Een van deze profeten met deze taak was Jezus(vzmh). Zijn belangrijkste taak was, door de zonen van Israel veranderde boodschap datgene wat aan Mozes (vrzmh) gegeven was te waarschuwen, te zuiveren en het verkondigen van het goede nieuws dat de laatste Profeet Muhammed (vrzmh) zal komen.
Jezus heeft net als alle andere profeten, met al zijn leer en verkondiging, de eenheidsgeloof van Allah verteld.
Tegen iedere vorm van breuk, afwijking en tirannie waarschuwde hij de mensen om te leven om tevredenheid van Allah te winnen, riep hun dat ze alleen aan Allah en zijn neergedaalde wetten moesten overgeven, heeft geprobeerd levensbeschouwelijk strijd te voeren tegen een gemeenschap die beweren dat ze de Thora toepassen maar in werkelijkheid niet verder konden gaan dan formaliteit en zijn eigen interpretaties als een levensbeschouwing aanzag ( alsof van God afkomstig is).

Hoewel Jezus gekomen was om de openbaringen dat Mozes ontving , na hem diegenen die hadden verdraaid te waarschuwen,is zijn principes ook dezelfde lot ondergaan na zijn sterfte.
Ondanks dat hij geen nieuwe levensbeschouwing opstichtte, is zijn boodschap vervalst en kreeg de naam Christendom.

kruis

Christendom was op groot schaal onder invloed van afgoderij geloof. Met name de later Christen geworden Romeinen en Grieken hebben de Christendom ook besmet met hun eigen afgoderijgeloof.
Christendom werd beïnvloed door Sol Invictus en Mitraizm geloof dat vooral in Rome verspreid was.
Sol Invictus en Mitraizm lijken zo op elkaar waardoor vaak in de verwarring komt. Beiden houden zich bezig met de nadruk op de zon.

Zondag werd als heilig beschouwd. 25 december werd als een belangrijke geboorte feest gevierd.
Van deze is Mitra cultuur eerst van Hindoe en dan naar Perzen gesprongen.
Door de oorlogen tussen Perzen en Grieken werd het bekend in de Griekse wereld en vandaar uit is deze geloof overgekomen naar de Romeinen. Mitra nam zijn plaats als god tussen de goden in de afgoddienende Rome.
Voor Mitra waarin word geloofd als een zonnegod, werd in Rome verscheidene rituelen georganiseerd.
Totdat de Christendom zijn triomf bereikte, was deze geloof in het Rijk de meeste machtige afgoderij geloof dat verspreid was in de wereld van Rome en na Christus in de jaren 376-377 werd het onderdrukt door de Christendom.
Tezamen, na de ineenstorting zijn de meeste leer en rituelen door de Kerk aangepast en werd het op deze manier gezogen in de Christendom. Messias Jezus is in de plaats gezet van Mitra, zonder enige geestelijke transformatie bij aanbiddingen van mensen.
Christendom is niet alleen door afgoddienende Rome, maar werd ook beïnvloed door de Egypte en Griekse geloven.

Laten we nu vertellen over enkele afgoderij geloven en rituelen dat toegepast wordt in de praktijken van Christendom, met andere woorden hoe deze afgoderij in de Christendom is binnengedrongen.
In de geloof van Sol Invictus en Mitra is zondag de heilige dag en zondag kreeg de naam dag van de zon.zon

Keizer Constantijn verkondigde na 321 met een edict , en beval dat de rechtscolleges op de dag van de heilige zon gesloten en dat deze dag een rust dag moest zijn.
Dus zondag is door bevel van Keizer voor het eerst als een officiële vrije dag aangekondigd.
In het Latijns is zondag Dies Solis, in het Engels als Sunday uitgesproken. In beide talen betekent het de ‘dag van de zon’.
Kortom de speciale dag van Mitra is als een heilige dag in de Christendom terecht gekomen.
Tot die tijd beschouwden de Christenen zaterdag dus Joodse Sabbat als heilig. Door een edict van Constantijn werd zondag al heilig verklaard.
Deze situatie voorziet niet alleen de omgang met de regime, maar tegelijkertijd is het mogelijk geworden dat de Christendom Joodse basissen heeft verlaten.
De kroonachtige verlichting op de hoofden van de zonnegoden, is gewoonheid geworden in de Christendom.

zon hoofd

Reliëf en de vorm figuren, zijn ook te zien in de Rome en Griekse zonnegoden zoals ze accepteren achter op de hoofden van Mitra, Apollo,en Helius als een zon vorm.

zonnegod relief

Op het hoof van Ra dat in oude Egypte als een zonnegod werd aanbeden, bevind zich een zon figuur.

gunes tanrisi ra

Op de standbeeld van Boedha zien we ook de vorm van de zon.

Deze zon figuur dat een belangrijke plaats neemt in de afgoderij, zijn standbeelden en tekeningen die als eerste Jezus symboliseren, door de Christenen aangepast.
Alsof dit niet genoeg is, hebben ze ook op de tekeningen en standbeelden van bepaalde personen die ze als heilig aanzagen ook deze zon figuur toegevoegd.

zonfiguur heilige apostelen

Bovendien geloofden de Romeinse afgoddienaren en veel afgoddienende volkeren dat geboortedag van de zonnegod 25 december was want volgens hun berekeningen werden de dagen langer op 25 december.
Ze betreurden wanneer de zon dat ze als god aanschouwden, hun elke dag eerder verliet.
Wanneer op 25 december de dagen weer langer begonnen te worden, vierden ze feesten met de gedachte dat de zon blij was en bij hun bleef.
Tijdens deze viering dansten, dronken en maakten ze verlichtingen met kaarsen en op die dag aten ze kalkoen, varkensvlees en het braden van ganzenvlees, het elkaar geven van diverse cadeaus, waren tradities die ze hebben meegenomen.
Ondanks dat de geboortedatum van Jezus onbekend was, hebben de meeste Christenen 25 december geaccepteerd als de geboortedatum van Jezus .
Deze datums van 25 december en 1 januari, was een vermenging van de geboortedag van de zonnegod Mitra in oude Romeinse kalender samen met de zonnestilstand in de Saturnalia festival, werd het 1 week lang gevierd, is dit door de Christenen aangepast en word gevierd als de geboortedatum van Jezus.
Tegenwoordig wordt Kerstmis door Christenen gevierd op 25 december en op de jaarwisseling 1 januari samengevoegd met kerstvieringen.

kersmis
Deze Kerstmis en jaarwisseling vieringen zijn door de tijd heen samengevoegd met kerst legendes.
Dus hoewel de Kerst viering niet tot de geloofsbelijdenis van Christendom behoorde, is Kerstmis en jaarwisseling vieringen dat uit de culturen van veelgoderij kwam een onderdeel geworden in de landen waar Christendom verspreid was.

Kerstman legende is op latere stadium verzonnen.
Het verhaal van de behulpzame heilige Nicolas een christelijke geloofsleerman, genaamd Santa Claus, is later onder de naam Kerstman die kinderen cadeaus brengt tot een legende omgezet.
Deze legende is tot op heden gekomen vanuit Scandinavische mythologie.
Volgens de legende woont de Kerstman samen met zijn vrouw op de Noordpool.
Samen met zijn Elfjes maakt hij speelgoed voor de kinderen.kerstma en ren
Kinderen laten door middel van briefjes weten welke cadeaus ze van hem willen.
Samen met zijn Ren herten op de vliegende slee vol met cadeaus komt de Kersman het huis binnen via de schoorsteen en deelt de cadeaus aan iedereen uit, intussen eten en drinken ze melk, koekjes en wortels dat door kinderen is neergezet.

Omdat hij op de Noordpool leeft had hij herten en een slee als middel.
Het is zo overduidelijk dat door de Ren herten getrokken vliegende auto idee afkomstig en aangepast is vanuit de Scandinavische Mythologie.

Scandinavische mythologische god Thor had ook een vliegende auto maar zijn auto werd getrokken door geiten.

god thor

Bovendien had de Scandinavische mythologische god Odin ook vliegende paarden.god met vliegende paard

Weer volgens de Scandinavische mythologische geloof, stopten de kinderen in hun schoentjes wortels en suiker en hingen deze aan de muur of deur voor de vliegende paard Slepner van Odin.
Volgens deze geloof gaf Odin tegenover dit goedheid, cadeaus, taarten en zoetigheden aan kinderen.
De huidige Kerstman karakter heeft voor het eerst tekenaarThomas Nast ontworpen in medio 1800.
Later heeft deze tekening zijn echte reputatie verkregen door de reclames van de Coca Cola.

santa claus

De Kerstman die we de dag van vandaag weten, is de Kerstman zoals op de reclames met zijn rode kledij en rode muts.
Nadat de commerciële belang was betrokken is de verzonnen Kerstman legende overal verspreid.

De door de Christenen versierde dennenboom rond de jaarwisselingvieringen bestond dit al door veel afgoddienende geloven.

kaarsen in denneboom
Bijvoorbeeld de Grieken en Romeinen geloofden dat Attis een vruchtbaarheidsgod was en zich bevond in de Dennenboom. Dennenboom werd aanbeden als een symbool van

vruchtbaarheid.

attis vruchtbaarheidsgod odin opgehangen in dennenboom

Scandinavische mythologische god Odin, heeft na het scheppen van de wereld, zich opgehangen aan zogeheten boom van Universum dat nooit verwelkt, op deze manier wordt erin geloofd dat omgezet is tot wijsheid en leer.
Deze dennenboom legende waarbij Odin zich opoffert lijkt op de kruisiging verhaal in de Christendom.

Volgens andere algemene aanvaarding is de dennenboom en kaarsen, ontstaan vanuit Yul festivals uit de antieke Arjen geloofstraditie.
Dennenboom vertegenwoordigde de onsterfelijkheid waarop de kaarsen werden aangestoken en aan de boom vastgebonden.kerstboom-decoratie

Het eten van varkensvlees komt van de afgoddienende Yul festivals toepassingen.
De traditie tijdens de Jaarwisseling, dus dennenboom, kaarsen en het eten van varkensvlees is in Europa verder gegaan en met kaarsen of met breed verlichtingsmethoden heeft deze vieringen zich voort gezet.
Kort durende dag in Scandinavië, was de Yul festival dat gevierd werd op de kortste dag
dat nog voor Christendom bestond, een paganischtische viering dat samen viel met Kersmis jaarwisselingvieringen op 25 december.

Samengevat, zijn deze Kerst vieringen vanuit paganisten, met andere woorden door afgoddienaren in de Christendom terechtgekomen.Jul kutlamasi

Wat heeft deze nacht met vreugde, verkwanseling, en krankzinnigheid met Jezus te maken, dat volgens de Christenen in armoede leefde onder de profeten?
Heeft Jezus de mensen bevolen om dennen te zagen, alcohol te drinken, varkensvlees te eten , waanzinnig te gedragen enzovoort?
Uiteindelijk heeft al deze schandelijkheden niets met Jezus te maken.
Een van deze waarvan Profeet Jezus ook niks mee te maken had, waren de verzonnen uitspraken over hem geschreven evangeliën en geloofsbelijdenissen.
Sommige kwaadwillende mensen hebben de aan Jezus gegeven Bijbel vervalst en hebben ze meerdere Bijbels uitgevonden.
Na Profeet Jezus waren de Bijbels in Griekse taal geschreven. Jezus sprak de Griekse taal niet en heeft op geen enkele wijze te maken gehad met de Griekse cultuur.
Dit geval laat alles blijken.
In deze Bijbels zijn veel afgoderij geloof en uitspraken vermengd.

Nu geven we hiervan enkele voorbeelden
…‘Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.’ ( Juhanna 6 54-56)
‘En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.(Matta 26 26-28 )

Deze vreselijke uitspraken zijn naar Jezus gegooide lasteringen.
Een Profeet zal absoluut zulke uitspraken niet doen.
Het zijn vanuit afgoderij aangepaste uitspraken.
Bijvoorbeeld deze uitspraak uit de Mitra geschriften laten zien dat het door inspiratie in de Bijbel is geschreven en uiteindelijk is deze afgoderij in de Christendom terechtgekomen.
‘Diegene die mijn lichaam niet eten en mijn bloed niet drinken , op deze wijze niet met mij een worden, zullen niet verlost worden. ‘ ( J.M. Vermaseren, Mithras, The Secret God )
Het erin geloven van het vlees eten van goden in menselijke gedaante en het drinken van hun bloed was natuurlijk een hele oude gewoonte en van oorsprong is het kannibalisme.
Middels het vlees eten van een God, de communie idee is te zien in Egyptische boek van de doden.goddelijke communie
In deze boek worden de doden door god gegeten en hierdoor wordt het beschreven dat ze vol worden met hun krachten.
Tezamen, is het heel helder uit te halen dat dit specifiek in verband is met Mitra gewoonte.
De gelovigen in Mitra, geloven erin door het eten van vlees en drinken van de bloed van een stier, opnieuw geboren worden en samen met Mitra verheven zullen tot het huis van de zon in de hemel en de onsterfelijkheid zullen bereiken.
Bij het aanbeden van Vruchthbaarheidsgod Attis was er ook een heilige etensritueel.
De wijn symboliseerde de bloed van Attis, de brood symboliseerde het lichaam van Attis, net als bij Jezus.odin traditie
De aanbedenen in de Wijngod Dionysus in de Griekse mythologie deden ook soortgelijke rituelen.
Dionysus aanhangers aten het vlees en soms dronken ze zelfs het bloed symbolisch van Dionysus door een dier op te offeren.

Door deze symbolische ritueel geloofden ze, dat ze een geheel, onsterfelijk, zuiver en opnieuw geboren worden met Dionysus.dionysus
Op de scherm zien jullie Griekse vaas met een tekening erop dat dateert ongeveer 400 jaar voor Christus.

Voor Dionysus staat, net zoals Christenen het vieren, een heilige communie, voor de altaar de wijnborden die de heilige bloed van Dionysus symboliseert.
Deze paganistische ritueel wordt door de Kerk nog steeds uitgevoerd.vazo
In de Kerken wordt de brood of koeken, gegeten alsof de vlees of het lichaam van Jezus is.
Rode wijn word gedronken alsof het bloed is van Jezus. Afgoderij geworden Christendom traditie, is duidelijk, door kannibalisme eigenschappen aan te nemen, het idee ontwikkelt dat brood en wijn het echte vlees en bloed van Jezus is.
De Christenen beweren dat de heilige communie brood en wijn tijdens de ritueel, werkelijk de bloed en vlees van Jezus wordt.
Het is een vreemde en komische bewering, dat vandaag nog door de Kerk naar voren wordt gebracht.

wijn in christendom

koekjes of brood

Pagina's: 1 2 3

5 comments

 • Ik snap best dat je dit grondig hebt doorzocht en je best hebt gedaan om jou waarheid te verkodigen. Je hebt ook gelijk over dat de grote afgoderij binnen de KATHOLIKE kerk te ervaren is. De paus dom is een en al afgoderij alles binnen de paus dom is gebaseerd op afgoderij dat KLOPT. Maar ik zal jou de waarheid vertellen ik ben een orthodox christen wij zijn nog een van de enige die de waarheid van het christendom volgen voornamelijk russen en servie. Wij weten ook dat er grote afgoderij bestaat binnen het paus dom en afvalige vertakingen van het ware christendom. Maar nu de heidenen, paganen en andere misdadegers die de ware kerk binnen zijn gedrongen op een sluwe manier om zo de waarheid te verdraaien en afgoderij te eeren binnen de kerk is ze goed gelukt. Er is veel vervolging op de christenen van de kant van westerse beschaving maar dan op een sluwe manier zo dat het ware wordt vergeten, uitgelachen en onzinig wordt gezien in deze werld. En ondertussen is de antichrist steeds sterker geworden kijk naar de westerse rijk VS, europeseunie, vatican, israel. Binnen deze staten verschuilen zich satan aanbidders die zeker er op uit zijn om de boodschap van satan te versprijden kijk je ogen uit naar de films, muziek clips, en andere hollywood entertaiment dan zie je pas hoezeer de satan bezig is met zijn boodschap te verspreiden van de antichrist zoals in de muziek clips kruis op de kop enzv… dat is de gevecht die de satan aangaat met god hij probeert de zielen te stelen van mensen zo dat ze de koningrijk van god niet zullen zien. Kijk zelf hoe de werld er uit ziet alles is gebaseert op tegen het ware christendom. Deze zelfde elite is een bondgenoot van saudi-arabie qatar dubai en andere islamitische landen. Waarom? Vraag je je dat niet af? Deze landen steunen de satan aanbidders het bestaan van christendom te vernietigen. Kijk nu naar de werld waar gaat het om isis is een israel en alle andere benoemde landen gesteunde getrainde gefinansierde leger die assad te onderwerpen zoals dat met kadaffi gebeurde. En vernietigen van damascus van het oude christenlijke herineringen en vervolgens staat rusland vernietigen hoog op de agenda vooral rusland die het echte christendom volgt kijk zelf naar de propaganda tegen rusland die momenteel met zeer hoge tempo aan het oprukken is. Dit alles is vorspeld door de bijbel openbaringen van daniel. Maar geen probleem voor mij hier zal op een dag een einde aankomen. Ik wil de islam niet beledigen jullie bidden ook naar god. Maar ik kan jou verzekeren dat jezus geen profeet is maar de zoon van god en absolute waarheid is en via hem kan je in de koningrijk van de allerhoogste komen en geen andere theorien. Wat jij probeert te vertellen is exact dat wat de paus en de satan wil dat je vertelt is dat de kerk van de katholieken de paus wordt gezien als papa of vader van het christendom. Maar dat is NIET waar. De waarheid is dat de heidense macht in de ware kerk is ingekropen om zo juist de christendom te vervalsen. Dat was de idee na dat ware christenen vroeger werden vervolgd en geexcuteerd maar dat maakte ons alleen maar sterker waar door de satan met een andere plan was gekomen en dat is op een sluwe manier de kerk binnen dringen en zo de zielen probeert te winnen voor zijn hel. Maar ik kan niet gemaniepuleerd worden ik bid tot god en die gaf mij deze kracht en kennis om niet af te dwalen want wij leven in een moelijke tijd. Dus ik zal zeggen betreed het ware christendom en geen paus katholisme of dergelijke en je zult de waarheid vinden. Mocht je toch islam volgen mag ik daar niet over oordelen en moge god jou vergeven omdat je waarschijnelijk ontwetend bent. Want jezus en het ware christendom is alleen maar puur en zuiver in hart met liefde. Met vriendelijke groeten.

 • Beste reactie gever,

  ik begrijp je en geef je volkomen gelijk over wat de satan aan het doen is. Maar wanneer deze website Israelieten volledig wordt uitgelezen inclusief de onderwerp afgoderij in de christendom, bedoelt de Schepper Allah ( God vergeve mij); ik ben de Schepper, heb de mensen geschapen om alleen mij te dienen. aangezien een mens nogal ondankbaar is en kan afdwalen heb ik ze regelmatig profeten verzonden. Israelieten (waaronder Jezus) geef ik voor de laatste keer een kans door aan Jezus gegeven boodschappen te gehoorzamen en in de loop der tijd is mijn boodschap aan Jezus ook veranderd en daarmee het verbond onder de Israelieten verbroken. met andere woorden, de bron van al deze boodschappen (openbaringen) is de Schepper, en Hij noemt zichzelf Allah in de Koran. Hij is de eigenaar van al deze profeten, de bijbel, tora en koran zijn afkomstig van die bron, van de Schepper. omdat er een discussie gaande was over dat jezus wel of geen zoon is van God of dat hij zelf god is, vermeld onze Schepper dat als het daadwerkelijk jezus een god zou zijn geweest dat Muhammed de eerste moet zijn die Jezus moet aanbidden, met andere woorden Schepper Allah spreekt dit tegen want hij is één op alle opzichten.
  beste broeder, lees de website volledig met geduld, het zal niet lang duren. begin bij Israelieten want anders zul je het moeilijk kunnen begrijpen. Als je de teksten doorleest zult u achter komen dat ik weinig heb toegevoegd maar vooral de woorden zijn van Almachtige Schepper met de Koranische teksten. Hij bekritiseert hun, Hij zegt wat wel of niet goed is. de aan Muhammed geopenbaarde Koran is de laatste Boek waarin alle boeken zijn inbegrepen. Lees svp aandachtig door…Het leven is kort, laat het niet voorbij gaan want anders zal het laat worden. Jezus, David, Solomon Mozes en Abraham het zijn profeten vrede zij met hen, dit zeg ik niet dat zegt de Ware God de Schepper…..
  Met vriendelijke groeten

 • Beste Musafa,
  Allereerst wil ik jou een compliment geven voor jou fijne uiteenzetting in dit artikel. Inderdaad bestaat er veel afgoderij onder diegenen die zich christenen noemen en eigenlijk aanhangers zijn of invloeden hebben van de Rooms Katholieke leer.

  Doch zijn er ook enkele details die niet stroken met wat de bijbel ons laat zien.

  Zo leert de bijbel bijvoorbeeld niet dat Jezus een Israëliet is, maar een Jood. Jezus is een afstammeling van de stam Juda, een judeeer dus, waaruit de Joden zijn voortgekomen.

  U zegt: ” Tot die tijd beschouwden de Christenen zaterdag dus Joodse Sabbat als heilig.”
  Wel, eigenlijk is dit niet juist.

  Christenen vierden geen sabbat op zaterdag of zondag, ( ik vermoed dat u de rooms katholieke leer verwart met de werkelijke christelijke leer) .
  Christenen vierden in die tijd de sabbat op de zevende dag na elke NIEUWE MAAN , dus op de 8ste dag van elke bijbelse maand. Nieuwe maan is elke 1ste dag van de maand en elke daarop de 7de dag volgend. Dus elke 8ste dag, +7 = 15de dag, +7= 22ste dag, +7 = 28ste dag van de maand. Net zoals de bijbel het voorschrijft is elke 7de dag, een wekelijkse sabbatdag.
  Christenen in die tijd hielden zich niet aan de Romeinse kalender maar wel aan de kalender die Gd ons gegeven heeft en die we terug vinden in de Bijbelboeken exodus, levitucus, deuteronomium.

  Christenen houden zich eveneens niet aan de tegenwoordige joodse kalender want deze is gebaseerd op de zionistische Hillel II kalender.
  Dit is trouwens de reden waarom de huidige joden en sommige gelovigen… hun sabbat op de zaterdag (7de dag van de zonnekalender of gregoriaanse kalender) vieren.
  En natuurlijk vieren vele andere gelovigen “de zondag” als hun heilige dag, maar we hebben net gezien dat dit eigenlijk niet overeenstemt met wat we in de bijbel lezen.
  U heeft terecht opgemerkt dat het valse heidendom in de werkelijke christelijke leer is geslopen.

  Nog 1 voorbeeld is de GDheid van Jezus.

  Jezus zegt nergens : ik ben Gd de zoon. Nergens in de bijbel staat dat Jezus Gd is.
  Wel zegt Jezus dat Hij de zoon van Gd is en dit kunnen we ook elders in de bijbel lezen.

  Het woordje 3-1heid vinden we nergens terug in de bijbel, toch wordt dit jammerlijk zo geïnterpreteerd.
  Gds eerste creatie was Jezus, daarna kwam al het andere. Uiteindelijk was Jezus de voorzegde en beloofde MESSIAS geboren uit een jonge aardse vrouw. Jezus wist wat zijn opdracht was.
  Hij liet zich dopen in de jordaan. Werd vervuld met de geest van Gd en zijn opdracht begon.

  Hij trad op als woordvoerder van Gd net zoals alle profeten voor hem dit deden. Maar Jezus was meer dan dit, hij was ook de voorzegde Messias, Jezus is ook de erfgenaam of het Zaad van Abraham en er wacht voor hem nog een speciale taak die,…. allen die belijden dat Jezus de zoon van Gd is,…. ten goede zal komen.

 • Aan het begin van dit artikel dacht ik dat deze (onjuiste) ‘informatie’ door Joden was geschreven. (Uiteraard blijkt het na het zien van de talloze spelfouten niet zo te zijn). U heeft het over afgoden in het Christendom en het vereren van idolen. Zoals al eerder is uitgelegd vindt dit in het katholicisme plaats. Niet alle Christelijke stromingen doen hieraan mee. Zo zijn er ook verschillende stromingen binnen de islam waarbij niet elke moslim het eens is met de leer van de andere stroming; ahmadiyya, alevitisme, ibadisme, koranisme, sjiisme, soefisme en soennisme. Ik kan u aanraden om u te verdiepen in de hadith, zoals sahih bukari om er achter te komen wie u profeet noemt. De hajj komt van een heidens ritueel, dat is een van de allergrootste afgoderij. Doe onderzoek naar de geschiedenis van het ontstaan en de rituelen van de hajj. Ik wil niemand kwetsen of beledigen en ik hoop dat u achter de waarheid komt en op een objectieve manier onderzoek zult doen. Moge de Allerhoogste genade schenken.

 • hallo beste, ik ben benieuwd naar je bronnen en dan specifiek hoe je aan de citaten en verschrikkelijke uitspraken uit de talmoed komt. ben me aan het orienteren op de grootste leugens ooit en wil het fijne hiervan weten greetz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *