Israelieten

Israelieten

God Allah is Barmhartig en Genadevol.

Nadat God Allah de aarde heeft laten ontstaan en daarop gevuld en geregeld heeft, heeft Hij de eerste mens, ook gelijk de eerste profeet, geschapen en hem de naam Adam gegeven. Ook zijn partner was geschapen.

cats

Bij het ontstaan van de mens heeft Allah hem ook meegedeeld wat de reden was van deze schepping. De mens is niet voor niets geschapen. Allah heeft uitgelegd dat de mens Hem moet aanbidden, dat deze wereld een beproeving is en dat de juiste geloofsovertuiging/ godsdienst de Islam is. Alleen deze geloofsovertuiging/godsdienst, religie zal door Allah worden geaccepteerd en we moeten ons dus aan deze geloofsovertuiging binden. Aangezien Allah zijn geschapen mens goed kent, heeft Hij ook profeten verzonden om hun uit te leggen hoe ze moeten dienen. De verzonden profeten waren nooit vreemden, ze waren opgegroeid in dezelfde bevolking en iedereen kende hem.

Op deze wijze zijn er veel boodschappen door de profeten aan de mens verzonden om hun te leren hoe ze moeten dienen en wat voor leefstijl ze moeten aannemen, zodat de dienaren weten wat juist en onjuist is.
Het nakomen van deze regels is verplicht. Kom je deze regels na dan betekent het dat je God Allah dient, hem vereert , kom je deze regels niet na dan betekent het dat je je eigen wil en verlangen dient.
Zolang je de geloofsovertuiging van Allah naleeft, dus de geloofsbelijdenis dat God Allah van je verwacht en deze daadwerkelijk toepast in de dagelijkse leven , dan aanbidt en vereer je God Allah. Anders dien je de anderen, hetgeen betekent dat het nooit door Allah geaccepteerd en erkent zal worden… lees verder